Månadskommentar mars 2022

Jonathan Furelid

Jonathan Furelid

Facebook
Twitter
LinkedIn

Den ryska invasionen av Ukraina fortsatte under mars månad. Det spekuleras nu till och med om en upptrappning inför den så kallade ”segerdagen” den 9 maj. Det är dagen då Nazityskland gav upp i andra världskriget och Putin förutsätts av många experter ha en segerparad för det här kriget just detta datum.

Bolag inom traditionellt försvar och cybersäkerhet har varit fortsatt i fokus med anledning av kriget. Det har fortsatt gynnat Global Security Fund som steg med 2,67 procent under månaden.

Oavsett om kriget i Ukraina slutar den 9 maj eller inte tror vi att ökade satsningar på försvar och global säkerhet kommer vara i fokus under lång tid framöver. Det kommer i sin tur skapa en strukturell trend av ökad efterfrågan för de bolag som ingår i fonden. Viktigt att understryka är att fonden inte önskar profitera på krig, snarare ska fonden ses som en investering som syftar till att bidra till FN:s mål om fredliga och inkluderande samhällen.

Fungerande polis, försvarsmakt och privata säkerhetsbolag är en förutsättning för ett tryggt och säkert samhälle.​ För att dessa ska kunna lösa sina åtaganden och bidra till ett tryggt och säkert samhälle krävs en fungerande och välmående försvars- och säkerhetsindustri.

Read more

More to explore

Ukraine

Månadskommentar maj 2022

Konflikten i Ukraina får fortsatt negativ påverkan på realekonomin och hotar också matförsörjning i tredje världen som kan leda till katastrofala konsekvenser

Ukraine

Månadskommentar april 2022

Den ryska invasionen av Ukraina fortsatte under april månad, samtidigt förflyttades marknadens fokus till hur den makroekonomiska bilden kommer att påverka bolagens

Ukraine

Månadskommentar mars 2022

Den ryska invasionen av Ukraina fortsatte under mars månad. Det spekuleras nu till och med om en upptrappning inför den så kallade