Här kan du investera i
Global Security Fund

Investera 7

VIKTIGA DOKUMENT

Innan en investering sker i fonden så bör du läsa igenom faktablad och informationsbroschyr eller prospekt.

Management Company för fonden är BIL Manage Invest S.A. i Luxemburg. Förvaltningen av fonden har outsourcats till Finserve Nordic AB, ett svensk fond- och AIF-bolag med tillstånd till diskretionär förvaltning. BIL Manage Invest S.A. står under tillsyn av CSSF i Luxemburg och Finserve Nordic av FI i Sverige.

KIID (svenska)

KIID (norska)

KIID (engelska)

Prospekt (engelska)

Årsredovisning

Halvårsredovisning