Ukraine
Månadskommentar
Jonathan Furelid

Månadskommentar – februari 2023

Fonden var upp 2 % under månaden vilket är positivt sett till att aktiemarknaden i USA Nasdaq var ned 1 % och MSCI World TR

Ukraine
Månadskommentar
Jonathan Furelid

Månadskommentar – januari 2023

Vilken start vi fått på börsåret 2023 och positiv avkastning brett sett över flera tillgångsklasser. Det har varit risk on och risktagande har lönat sig

Ukraine
Månadskommentar
Joakim Agerback

Månadskommentar – december 2022

Gott Nytt År! Finserve Global Security Fund avkastning för 2022 blev 10 % och därmed infriades avkastning om tvåsiffrig positiv avkastning. Fonden har som tematisk

Ukraine
Månadskommentar
Joakim Agerback

Månadskommentar – november 2022

Finserve Global Security Fund tappade 3,0 % under november, i huvudsak som ett resultat av en försvagad dollar, som tappade cirka 4,5 procent mot den

Ukraine
Månadskommentar
Joakim Agerback

Månadskommentar – oktober 2022

Finserve Global Security Fund hade sin främsta månad sedan start med 12.22 % i avkastning för månaden. Fonden är nu upp nära 20 % för

Intervju
Team Global Security Fund

Intervju med fondens förvaltare

Global säkerhet – omvärldsläget skapar glödhet investeringstrend I spåren av Rysslands invasion av Ukraina har försvarsanslag runtom i världen höjts. Det har skapat förväntningar om

Ukraine
Månadskommentar
Jonathan Furelid

Månadskommentar – september 2022

Finserve Global Security tappade under september mot bakgrund av breda aktiemarknadsnedgångar, såväl i Europa som USA. Fonden utvecklades dock bättre än breda aktieindex och gynnades av sin

Månadskommentar
Jonathan Furelid

Månadskommentar aug 2022

Finserve Global Security går starkt i ett volatilt och osäkert klimat och har en selektiv exponering som bedöms kunna klara en nedgång väl på relativ

Månadskommentar
Jonathan Furelid

Månadskommentar juli 2022

Juli var en stark månad på globala aktiemarknader. Fonden (R-klassen) var upp 1,5 % för månaden. Inflationsdata har fortsatt kommit in högt men marknaden tolkade