Om oss 1

VÅR VISION

Vi är övertygade om att för att skapa fredliga och hållbara samhällen är grundförutsättningen att människor känner sig trygga och kan få välja att leva det liv man själv vill.

Trygghet skapas genom stabilitet och att människor känner sig säkra i sin vardag. Vår ambition är därför att skapa ett hållbart sätt att investera i säkerhet och vi vill vara en aktiv aktör för att öka dialogen om behov och förutsättningar för ökad global säkerhet!

Vi vill ge våra kunder möjligheten att diversifiera sina portföljer för långsiktig och hållbar avkastning samtidigt som vi kan använda vårt ägande för att aktivt påverka våra innehav och de bolag vi investerar i.

Vi vill skapa ett hållbart sätt att investera i säkerhet- för våra kunder och vårt samhälle eftersom vi är övertygade om att det behövs.

Personerna bakom fonden

Teamet består av medlemmar med lång erfarenhet från både finanssektorn, militära underrättelsetjänsten och från försvarsindustrin. En av våra styrkor är kombinationen av kompetenser och vår metodik att samla och analysera information. En metodik vi kallar Global intelligence.

Om oss 2

Andreas Wiman

Advisory Board

Andreas har mer än 17 års erfarenhet från olika roller inom försvarsindustrin, Försvarsmakten och Svenska underrättelsetjänsten.

Han har tjänstgjort inom underrättelseenheter inom Försvarsmakten och vid Militära Underrättelse och Säkerhetstjänsten (MUST).

Civilt har Andreas haft positioner som VD för Swedish Security Training Centre AB, affärs- och linjechef för Försvarsaffären inom divisionen Homeland Security & Defence hos Eltel Networks Infranet AB, han är styrelseordförande i Defcon Solutions AB och VD och medgrundare av Infra Group Nordic AB, en teknikkoncern inom försvars- och säkerhetsbranschen.

Andreas är även certifierad säkerhetschef (CPP) via American Society for Industrial Security (ASIS).

Om oss 3

Mathias Sigvardsson

Advisory Board

Mathias har en lång och omfattande bakgrund inom försvars- och civila luftfartsindustrin där han har tjänat som tekniker, systemspecialist, systemingenjör, projektledare och chief technichal officer. 

Mathias är en av grundarna till Defcon Solutions AB ett svenskt företag specialiserat på utveckling och integrering av kommando- och styrsystem, kommunikationssystem och olika typer av sensorer för Försvarsmakten.

Om oss 4

Rainer Korhonen

Advisory Board

Rainer har mer än 25 års erfarenhet från försvars- och säkerhetsbranschen. 

Han har haft ledande befattningar och verkat i både offentliga organisationer och privata företag såsom Försvarets Materielverk och ÅF AB. I det sistnämnda i rollen som affärsområdeschef för Kommunikation och Försvar. Genom åren har han tillgodogjort sig erfarenhet från såväl privata produktföretag som konsultverksamhet samt offentliga organisationer inom både försvar- och säkerhetsbranschen. 

Han har också varit ansvarig för att skapa globala agent- och partnernätverk för olika produkter och har stor erfarenhet av internationell försäljning. 

Rainer var en av grundarna till Defcon Solutions AB ett svenskt företag specialiserat på utveckling och integrering av kommando- och styrsystem, kommunikationssystem och olika typer av sensorer för Försvarsmakten.

Om oss 5

Michael Gunnarsson

Försäljning & marknadsföring

Michael har 20+ års erfarenhet från finansbranschen. 

Michael har haft ledande befattningar inom Skandia inom försäljning och marknadsföring. Han har varit VD för Movestic Liv samt ODIN Fonder. 

Michael startade också fondbolaget Movestic Kapitalförvaltning och har framgångsrikt byggt upp försäljnings- och marknadsavdelningar inom Movestic och ODIN.

Han är även styrelseordförande och partner i Skandinaviska kreditfonden, samt styrelseledamot och delägare i Infra Group Nordic AB.

Om oss 6

Henrik Sundin

VD Finserve Nordic AB

Henrik har 20+ års erfarenhet från finansbranschen, de första åren som jurist och de senaste 15 åren som VD för olika värdepappers- och fondbolag.

Henrik har ansvarat för fondförvaltning, fondselektering, affärsutveckling inom kapitalförvaltning och fondverksamhet i Sverige och Luxemburg. 

Henrik har  och har haft styrelseuppdrag för värdepappersbolag, försäkringsbolag och fondbolag i Sverige och Luxemburg.

Henrik är idag vd för Finserve Nordic AB, det bolag som förvaltar Global Security Fund. Henrik är även partner och styrelseledamot i Infra Group Nordic AB.

Om oss 7

Tor Sinclair

Ansvarig förvaltare

Tor har mer än tjugo års erfarenhet från finansbranschen, senast som medgrundare och förvaltningsansvarig för den svenska hedgefonden Romanesco Capital Management, en kvantitativ och systematisk hedgefond som vann ett mandat från IMQubator och den nederländska pensionsfonden APG.

Tor har erfarenhet från några av världens ledande fondbolag med fokus på Global Macro och Diversified Beta Investments.

Tor har arbetat med FinTech och IoT och har bred erfarenhet av tekniska trender och tekniker. 

Tor har studerat mjukvaruutveckling och ekonomi och har en BoC med finans och banking som huvudämnen samt en magister i tillämpad finans och investeringar från The Securites Institut i Australien.