Dag: 6 november, 2020

Nyhetsbrev
Tor Sinclair

Månadsbrev oktober 2020

Mer än hälften av fondens innehav rapporterade under oktober månad, men trots att bolagen i de flesta fall slog förväntningarna blev oktober en svag månad,