Samhällsnytta, trygghet och säkerhet

Investera hållbart i global säkerhet

NYHETER

Home 1
Månadskommentar
Jonathan Furelid

Månadskommentar aug 2022

Finserve Global Security går starkt i ett volatilt och osäkert klimat och har en selektiv exponering som bedöms kunna klara en nedgång väl på relativ

Home 1
Månadskommentar
Jonathan Furelid

Månadskommentar juli 2022

Juli var en stark månad på globala aktiemarknader. Fonden (R-klassen) var upp 1,5 % för månaden. Inflationsdata har fortsatt kommit in högt men marknaden tolkade

Ukraine
Månadskommentar
Jonathan Furelid

Månadskommentar juni 2022

Fonden var upp, 0,57% för R-klassen under månaden, trots kraftiga ras på aktiemarknaden. Stockholmindex OMSX30 var ned – 8,32 % och det globala aktieindexet MSCI

Geopolitisk risk i din portfölj

De megatrender som definierar hur världen kommer utvecklas över 30 års period pekar på stora förändringar i allt snabbare takt.
Detta kommer leda till stora möjligheter likväl som stora risker vilket förklarar varför Sverige ökar sina investeringar i global säkerhet.
Geopolitiska risker kan negativt påverka dina investeringar och det är viktigt att tänka på hur du kan bygga en mer motståndskraftig portfölj.

Handel
Home 3

SÄKERHET

Utveckling inom cybersäkerhet och IT-relaterad säkerhet går i en extrem takt. Myndigheter, stater, bolags, stora som små och privatpersoner berörs av utvecklingen och alla behöver förhålla sig till risk för intrång och virus. Många har blivit drabbade, med enorma kostnader som följd. Kostnaden för säkerhetslösningar ökar för varje dag som går. Bolag som ligger i teknologisk framkant är vinnare när allt mer kapital spenderas på säkerhet.

FÖRSVAR

Säkerhetsläget i världen är ansträngt. För att bibehålla en säker och stabil värld fattade Nato 2014 beslut om att alla medlemsländer senast 2024 ska spendera minst 2 % av respektive lands BNP på försvar. Beslutet innebär att investeringarna i försvar bedömt öka med 320 miljarder dollar år 2024. Bolag inom försvarsindustrin gynnas, vilket i sin tur skapar stora möjligheter för investerare.

Home 4

UNIK INVESTERING

Global Security Fund är en global aktiefond och är världens första aktivt förvaltade fond som kombinerar investeringar i försvar och säkerhet. En investering i Global Security Fund ger exponering mot bolag med hög grad av innovation och teknikutveckling. Sektorerna har haft exceptionellt god avkastning i mer än 20 år, och har dessutom varit mindre utsatta för konjunkturcykler än den bredare aktiemarknaden. Mot bakgrund av det säkerhetspolitiska läget i världen och den extrema tekniska utvecklingen är vår bedömning att bolag inom försvar och säkerhet har en ljus framtid kommande decennier, även i en sämre global konjunktur. Global Security Fund bör därmed ses som en byggsten i en bredare portfölj, som kan bidra till att sänka risken och öka avkastningen i investerares portföljer.

Knowledge

BRED KOMPETENS

Teamet bakom Global Security Fund har lång och gedigen erfarenhet, både från förvaltning och från försvars- och säkerhetsindustrin, bland annat från försvarsmakten och den svenska underrättelsetjänsten. Teamet har lång erfarenhet av att analysera försvarsupphandlingar och kontraktsanslag, samt har gemensamt många års erfarenhet av förvaltning från ledande finansinstitut i Sverige, Storbritannien, Nederländerna och Australien.

Metodiken i vår analysprocess härstammar från den metodik som används inom underrättelsetjänster i världen. Metodiken kombinerat med teamets unika kompetenser är samlat i vad vi kallar Global Intelligence. Global Intelligence används för att samla in och sammanställa information, som sedan tillsammans med finansiella analys, används för att hitta de bolags vi bedömer ha bäst förutsättningar att lyckas.

GEDIGEN SCREENINGPOLICY

Grundläggande i förvaltningen av Global Security Fund är att följa regler och etiska normer som tagit fram av länder och mellanstatliga organ. Mot den bakgrunden finns en gedigen policy för vad Global Security Fund kan investera i. Global Security Funds policy benämns Ethical Investments Screening & Monitoring Policy, som i vissa delar går längre än FN:s konventioner.

Global Security Fund följer också de regelverk som gäller när det svenska försvaret genomför upphandlingar. Företag som Global Security Fund investerar följer internationell rätt och har en handelshistoria med den svenska regeringen eller Europeiska unionen.

UN meeting