Månadskommentar – januari 2023

Facebook
Twitter
LinkedIn

Vilken start vi fått på börsåret 2023 och positiv avkastning brett sett över flera tillgångsklasser. Det har varit risk on och risktagande har lönat sig under januari och desto högre på riskskalan man befunnit sig desto bättre avkastning. Det har varit positivt och välkommet för investerare efter ett nattsvart 2022.

Uppgången har präglats av ett rebound-rally och då Global Security var en av den minoritet av fonder som var upp förra året så har till exempel inte sub-sektorn försvarsaktier följt med upp på samma sätt i uppgången. Att det var ett rebound-rally visade sig ytterligare genom att energi, som var den enda positiva huvudsektorn för 2022, var kraftigt ned för månaden. Fonden som var upp 10,02 % för 2022 var ner 0,98% under januari. Fonden har innehav som gått upp kraftigt under månaden och bolagen inom cybersäkerhet var några av de starkast avkastande bolagen under månaden, men eftersom fonden har relativt låg vikt i dessa bolag har NAV-bidraget varit begränsat.

Sentimentet har också präglats av minskad inflationsoro, en mer duvaktig FED med förtroende i ryggen. FED verkar ha återfått förtroendet vilket är positivt för aktiemarknaderna och minskar riskerna för skenande inflation. Arbetsmarknaden har varit stark men vi ser samtidigt att stora besparingspaket rullar ut med omfattande uppsägningar särskilt från Big Tech med stor inverkan på marknaden. Vi vet att effekterna från räntehöjningar är släpande med 6–9 månader, vilket innebär attännu inte vet hur centralbankernas agerande slutligen påverkar ekonomin. Risken för recession är fortfarande påtaglig även om en mild recession kan bedömas vara diskonterad.

Bolagens vinster påverkar marknaden och vi har under januari och början av februari fått in rapporter för Q422. Vi har spridning i hur rapporterna kommer in mot estimat och i guidance framåt menbolagens vinster har generellt inte överraskat negativt. Oron på nedsidan är att den höga tillväxten inte håller i sig i cybersäkerhetsbolagen och för försvarsbolagen rör det främst problematik med supply-chains och USA:s skuldtak och om det tillfälligt påverkar budgetanslag. Uppsidespotentialen finns i att värderingarna kommit ner mycket i cybersäkerhetsbolagen och kan tillväxten hålla i sig och att det mynnar ut i lönsamhet i de större bolagen finns det betydande uppsida.

I försvarsbolagen kommer vi få se effekterna av en globalt ökad efterfrågan och att det under året löpande börjar visa sig i orderböcker samt att vi får en transparens i hur stora försvarsanslagen blir och hur de bedöms allokeras. Vi ser positivt på utvecklingen på försvarsbolag under 2023 och tror på fortsatt fonden kommer bidra till bra diversifiering vid ett makroklimat av risk on och risk off.

I skuggan av börsrallyt växer den säkerhetspolitiska risken mellan framför allt USA och Kina. En ballong kan tyckas vara harmlös och obetydlig men det framstår som att det fanns ett väldigt tydligt syfte med just den typen av farkost. Som följd har nu Blinkens besök i Peking ställs in och det som skulle varit en uppföljning av en mjukare ton och förbättrad relation länderna emellan har utvecklats till en förtroendekris som ger stora frågetecken kring hur Kina ämnar agera framåt. Kina kommunicerar också tydligt att Taiwan är en del av Kina och att man kan tvingas agera med våld för att införliva landet och pratar återigen om ett land, två system. Vi såg hur det utvecklades i Hong Kong och det scenariot är inget som lockar vare sig Taiwan eller västvärlden. Biden-administrationen har tydligt uttalat sitt stöd och försvar av Taiwan.En eskalering av konflikten mellan dessa två supermakter kan få betydande effekt på världsmarknaderna.

Västs relation med Ryssland är förstås fortsatt spänd mot bakgrund av det pågående kriget och nu med inblandning från Nordkorea och Iran tillsammans med ovan nämnda situation med Kina är risken för industrispionage och cyberattacker större än någonsin och vi ser redan en kraftig tillväxt i utförda attacker. De geopolitiska riskerna spiller även över på infrastruktur i rymd och konkurrenssituationen länderna emellan.

I ljuset av ett väldigt positiv start för året bör investerare fortsatt vara diversifierade mot olika typer av risker i marknaderna. Megatrenderna försvar, cybersäkerhet och rymd är i allra högsta grad fortsatt relevanta.

Läs mer

More to explore

Ukraine

Månadskommentar – januari 2023

Vilken start vi fått på börsåret 2023 och positiv avkastning brett sett över flera tillgångsklasser. Det har varit risk on och risktagande