Försvar 1

VARFÖR INVESTERA I FÖRSVAR

På grund av det ansträngda säkerhetspolitiska läget i världen beslutade NATO 2014 att alla medlemsländer senast år 2024 ska spendera minst 2 % av landets BNP på sitt försvar. Detta har lett till, och fortsätter leda till, kraftigt ökade försvarsanslag vilket gynnar bolag som tillverkar utrustning och erbjuder tjänster inom detta område. Utgifterna till bolagen inom detta område är inte heller beroende av det allmänna konjunkturläget vilket medför att en investering i bolag inom sektorn har goda förutsättningar att utvecklas väl även när andra bolag påverkas negativt av en svagare konjunktur. En investering i Global Security Fund erbjuder därför riskspridande egenskaper till en aktieportfölj.

Bolag inom försvarsindustrin är ofta innovativa och ligger i teknologisk framkant.  Vår metodik med en kombination av detaljerad geopolitisk analys med företagsanalys är grunden för att identifiera de bolag med störts möjligheter att lyckas.