Augusti – stark månad för Global Security Fund

Facebook
Twitter
LinkedIn

Efter knappt tjugo års ockupation drog NATO och dess allierade sig ur Afghanistan. Det är en historiskt viktig säkerhetshändelse och kommer att få en varaktig inverkan runtom världen. Månadsrapporten avslutar med en mer ingående analys på hur händelserna i augusti 2021 kan komma att påverka den globala säkerhetsbilden.

Det var en stark månad för Global Security Fund som var upp 1,25 procent respektive 1,10 procent för andelsklassarna R och S. Det är den positiva kursutvecklingen för cybersäkerhetsbolagen som fortsätter ha störst påverkan på fondens utveckling där stora skillnader observeras mellan månadens bäst och sämst presterande bolag.

Cybersäkerhetsbolaget Fortinet fortsätter att prestera. Efter juli månads starka rapport fortsätter kursutvecklingen upp med en rad uppgraderade analyser. Bolaget som verkar inom nisch-nätverk segmentet har sett en markant ökning av företagsorders där bolaget rapporterar en stigande investeringstakt. Bolaget är upp 123,24 procent för året och var upp 16,24 procent för månaden med ett bidrag om 0,93 procent.

Cybersäkerhetsbolaget Crowdstrike, som var förra årets bäst presterande innehav, har efter en priskonsolidering nu brutit ut till uppsidan. Bolaget anses som bäst i klassen och gynnas av investeringstrenden i skydd mot cyberbrott. Bolaget rapporterade bättre än förväntat i augusti och visar upp fortsatt goda förutsättningar för tillväxt. Bolagets försäljningstillväxt var 69,7 procent från året innan. Crowdstrike-aktien steg 11,27 procent under månaden med ett bidrag om 0,77 procent.

Ett annat cybersäkerhetsbolag med inriktning mot nätverk är Palo Alto Networks. Bolaget fortsätter visa upp stark tillväxt och gynnas av samma investeringstrend som Fortinet, där företag investerar tungt för att skydda sit mot cyberbrott. Investeringstrenden i segmentet företagsorders fortsätter vara stark. Aktien var upp 16,07 procent för månaden med ett bidrag om 0,44 procent.

Microsoft har haft ett fantastiskt bra år där tillväxt inom molntjänster fortsätter. Världen blir allt mer digitaliserad och företags infrastruktur ligger i de flesta fall hos Microsoft, Amazon eller Google. Microsoft var upp 6,35 procent för månaden med ett bidrag om 0,28 procent.

Cybersäkerhet och antivirusbolaget NortonLifeLock meddelade i augusti att man kommer förvärva Avast, ett konkurrerande bolag. NortonLifeLock, tidigare Symantec, har under en lång period jobbat med sin företagsidentitet, men verkar med denna senaste affär ha riktat in sig på sitt långa nisch-område – antivirus och VPN. Bolaget var upp 7,46 procent för månaden med ett bidrag om 0,26 procent.

En påminnelse om att det finns bolag vars aktiekurs kan backa inom cybersäkerhetsektorn ser man med månadernas förlorare. Cybersäkerhetsbolaget FireEye går nu igenom en omstrukturering där företagets produktdivision kommer säljas till ett investeringskonsortium medan Mandiant Solutions, FireEyes Software as a Service plattform, kommer fortsätta som FireEye, dock under ett nytt namn, Mandiant Solutions. Omstruktureringen är attraktiv på sikt även om det finns osäkerhet på kort sikt. FireEye var ned 9,48 procent för månaden med ett bidrag om 0,30 procent.

Inom cybersäkerhetssegmentet finns ett antal konsultbolag som jobbar primärt med den
amerikanska staten. Dessa bolag presterade dåligt i augusti med Mantech, Leidos, Booz Allen och CACI alla ned 9,13 procent, 7,47 procent, 4,21 procent och 3,2 procent.

Det blev ett tragiskt slut på en lång ockupation där väldig många har mist sitt liv. När USA invaderade Afghanistan i 2001 var målet att knäcka Al Quaida som anses ansvarig för September 11 terror attacken. Att man stannade så länge beror kanske på att målet ändrades eller att man inte klarade knäcka Al Quaida. Kanske förklarningen ligger någonstans mitt emellan. Det som är tydligt är att USA:s agerande som den ledande nationen i NATO har minskat rejält. För döva öron agerade den amerikanska presidenten som någon som befinner sig långt ut på djupet utan en karta. Det som NATO och dess allianser bidrog med under 20 år var att ge möjligheter till personer som annars hade aldrig haft det, och det finns många fantastiska exempel på detta.

Som följd av de dåligt hanterade avslut så finns många riskfaktorer som kan höja säkerhetshotet. Det har funnits för litet tid att granska alla personer som blev evakuerade och det finns många tillfällen där soldater för talibanerna eller andra högriskmedborgare svepts med i evakueringen. NATO:s styrka är i alliansen, men om den största medlemmen kan diktera termer utan ansvar så kommer nog de andra medlemmarna se över hur alliansen kan fungera mer demokratiskt och inte ge sig in på konflikter på andra sidan av världen. Det har varit en del kritik mot NATO från några av de mäktigare länderna och det kan vara så att det senaste agerande av USA driver europeiska medlemmar att bilda ett mer koncentrerat försvar i Europa, vilket också skulle gynna Europa. Länder som tidigare sett USA som ett skydd mot konflikt från bland annat Kina måste se över sin strategi. Medan Sverige och många andra länder har klippt banden till Afghanistan i form av bidrag så vill Ryssland och Kina ha en god relation med talibanerna. Det finns gott om naturresurser som kan ersätta den finansiering som Afghanistan förlorar i form av bidrag. Risken att extremismen växer är hög och man kan konstatera att säkerhetsläget är sämre idag än det var 2001.

Läs hela rapporten här.

More to explore

Ukraine

Månadskommentar – januari 2023

Vilken start vi fått på börsåret 2023 och positiv avkastning brett sett över flera tillgångsklasser. Det har varit risk on och risktagande