Cyberattacker skapar investeringsmöjligheter

Facebook
Twitter
LinkedIn

Traditionellt består försvaret av tre grenar: armén, flygvapnet och marinen. Till dessa kan idag läggas ett fjärde ben – cyberkrigföring. I takt med att datorer i allt högre utsträckning kommit att styra länders infrastruktur och där allt fler samhällskritiska funktioner effektiviseras via artificiell intelligens, blir också sårbarheten för cyberattacker mer påtaglig.

Försvarsmakten och samhällen, såväl i Sverige som utomlands, lägger idag mer kraft och resurser än någonsin på att skydda sig mot cyberattacker. Vad gäller försvaret skapas också enheter för att i offensiva syften kunna använda cyberattacker i syfte att försvaga motståndaren.

Enligt uppskattningar från Cybersecurity Ventures kommer kostnader relaterade till cyberattacker uppgå till 6 biljoner dollar årligen 2021, vilket är dubbelt så mycket som de uppskattades summera till 2015. Attackerna blir samtidigt mer sofistikerade och samordnade, vilket gör att prognosen till och med kan vara i underkant.

Utvecklingen gynnar de aktörer som tillhandahåller systemlösningar och konsulttjänster inom cybersäkerhet. Det rör alltifrån nischade cybersäkerhetsbolag som har detta som sitt enda verksamhetsområde, till stora teknologiföretag där cybersäkerhet utgör en del av ett större produkt- och tjänsteerbjudande.

”Vi ser en stark efterfrågan inom cybersäkerhet samtidigt är det en ung bransch vilket gör att man måste angripa den med viss försiktighet. Många mindre cybersäkerhetsföretag är långt ifrån lönsamma. Det innebär att riskerna med att investera i dessa också är höga. I dagsläget väljer vi att gå en mer försiktig väg och fokuserar på de större teknologibolag som gynnas av cybersäkerhetstrenden”, förklarar Tor Sinclair som förvaltar GDS Fund – en fond som uteslutande fokuserar på försvars- och säkerhetssektorn globalt.

Tor nämner Microsoft som en global aktör som erbjuder cybersäkerhet inom ramen för sina molntjänster.

”Microsofts molntjänst Azure innehåller en mängd cybersäkerhetslösningar. Det är samtidigt ett ytterst lönsamt bolag med världsledande produkter och som delar många av de karaktärsdragen som vi letar efter hos de stora bolagen inom den mer traditionella försvarsindustrin – stabil utdelningstillväxt, stark och uthållig försäljningstillväxt, goda vinstmarginaler och ett fritt kassaflöde på sunda nivåer ”.

Ett annat mer säkerhetsinriktat teknologibolag som Tor menar gynnas av cybersäkerhetstrenden är Symantec.

”Symantec är ett bolag som har många av de storbolagskvaliteter som vi letar efter. Bolaget har haft en del motgångar under senare tid vilket lett till en svag utveckling för aktiekursen. En ökad konkurrens inom cybersäkerhetsområdet kommer dock tvinga dem att se över bolagsstyrningen, vilket vi tror kan komma att frigöra värden i bolaget.”

Bland de mer nischade och betydligt mindre cybersäkerhetsaktörerna som förvaltaren kallar för ”nästa generations cyberbolag” nämns Fireeye och Carbon Black.

Fireeye har varit med länge och börsnoterades redan 2013. Den historiska utvecklingen för aktien har varit relativt svag men vi tror att det finns anledning att tro att en vändpunkt är i sikte. Bolaget gynnas kraftigt av den dynamiska miljö som cybersäkerhet erbjuder i och med att man har ett brett utbud av produkter. Försäljningstillväxten är stark samtidigt som bolaget är välkapitaliserat, vilket skapar utrymme för intressanta förvärv.”

Carbon Black är det allra minsta bolaget bland våra cyberinnehav med ett börsvärde på cirka 1 miljard dollar. Bolagets fokus på analys av så kallad ’big data’ är en styrka samtidigt som man har spjutspetslösningar för att hitta skadlig programvara som kan attackera större organisationer. Nära en tredjedel av Fortune100-bolagen är kunder till bolaget. Givet att de också har amerikanska staten som kund bör de gynnas när statliga myndigheter ökar sina investeringar inom området.”

De mindre cyberbolagen har enligt Tor goda möjligheter till lönsamhetsförbättringar i takt med att efterfrågan på cybersäkerhetlösningar ökar. De har också goda förutsättningar att bli uppköpta, vilket han menar erbjuder ytterligare en intressant möjlighet för fondens investerare.

 

Bild av Markus Spiske via Unsplash

More to explore

Ukraine

Månadskommentar – januari 2023

Vilken start vi fått på börsåret 2023 och positiv avkastning brett sett över flera tillgångsklasser. Det har varit risk on och risktagande