Januari: stark kursutveckling för rymd – och cybersäkerhetsbolag

Facebook
Twitter
LinkedIn

Global Security Fund backade med 1,65 procent (S-andelsklassen) respektive 1,70 procent (R-andelsklassen) under januari, vilket var sämre än jämförelseindexet MSCI World TR som steg med 0,72 procent.

Av fondens tre investeringsområden presterade rymdbolag bäst. S-Network Space TR Index var upp över 8,8 procent. Av innehaven inom detta breda index var Virgin Galactic’s prisuppgång särskilt stark, upp över 100 procent undermånaden. Med ett ”short interest” på över 29 procent är bolaget ett populärt blankningsobjekt bland hedgefonder. Det gjorde att bolaget sannolikt blev en måltavla för Reddits Wallstreetbets Group, dock är detta endast en spekulation. Med en stor andel av populära blankade bolag upp så betydlig för månaden så känns det som prisrörelsen är mer av en kortsiktig avvikelse än en långvarig trend och vi flaggar för att många, om inte alla, dessa bolag sannolikt kommer falla tillbaka till sin tidigare värdering. Det finns flera exempel från ett historiskt perspektiv där personer har haft inflytande över marknadspriset, så kallad ’cornering the market’ och Wallstreetbets är bara ett ytterligare exempel som spelar ut i moderna tider.

Cybersäkerhetsbolag presterade också mycket bra med ISE Cybersecurity Index upp över 6,4 procent. Det var dock ingen bred uppgång av cybersäkerhetsbolag och samma mönster spelade upp i cybersäkerhetssektorn som för rymdsektorn där svagare bolags aktiekurser rusade iväg. Blackberrys aktiekurs gick från CAD 8.5 till över CAD 35, en prisuppgång på över 300 procent. Det blev en svårare månad för de mer traditionella säkerhetsbolagen, Dow Jones Aerospace & Defense Index backade med 4,4 procent.
Januarivar en aktiv månad sett till kvartalsrapporter – över 30 procent av portföljens bolag rapporterade. Rapporterna var i linje, eller bättre än förväntan, men prisutvecklingen blev ändå pressad av marknaden för många av bolagen.

Den 4 januari släpptes informationen att Teledyne Technologies kommer förvärva Flir Technologies för USD 7.36md. Flir, som är ett av portöljens innehav, är  specialiserade på termalkameror samt screeningsystem och drönare. 2016 förvärvade bolaget Prox Dynamics, ett norskt bolag specialiserad på små obemannade drönare. Flir’s aktiekurs har varit pressad under en stor del av 2020 men nyheterna kring Teledyne-förvärvet fick kursen att stiga knappt 20 procent på en dag. Flir var upp 20,7 procent för månaden vilket gynnade fonden med 1,1 procent och var fondens bästa innehav.
Microsoft släppte sin rapport den 26 januari och resultatet blev mycket starkare än förväntningarna. Efterfrågan på molntjänsten Azure växte mer än förväntat och den totala försäljningen var upp 16.7 procent år/år och 7,15 procent över förväntningarna. En ökad försäljning för spel och operativsystemet Windows skapade bättre intäktsmarginaler, vilka rapporterades 24,2 procent över förväntningarna. Det kommer vara konkurrens från Amazon och Google för molntjänster, vilket kan dämpa försäljningen kommande året, men bolaget är positionerat väl för framtida tillväxt och är ett av de större innehaven i portföljen. Microsoft var upp 6,1 procent för månaden vilket gynnade fonden med 0,35 procent.
Cybersäkerhetsbolaget Crowdstrike, som anses som ett av industrins bästa och en klar favorit inom slutpunktsdetekteringssegmentet, var upp 3,7 procent vilket gynnade fonden med 0,25 procent. Leidos, ett annat cybersäkerhetsbolaget, som inte producerar egna produkter men som jobbar tätt med den amerikanska staten, släpper sin rapport i februari. Som oftast händer efter en kontraktupphandling så strider kontraktförlorarna mot beslutet. Så var även tillfället med Leidos kring IT stödavtalet med den amerikanska marinen, men domstolsbeslutet i den USD 7md upphandlingen var att det fanns inget motargument till beslutet vilket gynnade prisutvecklingen för bolaget vilket var up 2,6 procent. Detta gynnade fonden med 0,1 procent.
Det var en tuff månad för Lockheed Martin som rapporterade den 28 januari. Bolaget rapporterade lite bättre försäljning än förväntat men lite svagare intäkter, dock så var resultatet i stort sett i linje med förväntningarna. Bolagets prognos inför kommande år är bättre än tidigare och det finns en USD 147 md orderstock vilket kommer hjälpa till att dämpa nedsidan. Covid-19 pandemin har påverkat bolaget negativt och det finns mycket jobb kvar kring stridsflygplanet F35 men bolaget har en attraktiv tillväxt inom rymdsegmentet och har kraftig tillväxt inom hypersonicområdet. Lockheed Martin meddelade också att man förvärvat Aerojet, vilket kommer ge stora synergier inom rymdområdet. Bolagets aktiekurs var ned 7,8 procent för månaden vilket påverkade fonden negativt med 0,5 procent.
L3 Harris Technologies släppte sin rapport den 29 januari och försäljningstillväxten var ned 3,6 procent år/år. Bolaget har en betydande exponering mot den kommersiella flygplansindustrin, vilket agerar motvind och påverkar ledningens prognos inför kommande år där bolaget tror på en tillväxt på 3 till 5 procent. Trots prognoserna slog bolaget marknadens förväntningar både avseende försäljning och inkomst per aktie. Likt många andra traditionella säkerhetsbolag satsar L3 Harris Technologies stort på rymden och hypersonics är ett området som bolaget tror kan växa och vara lukrativt de kommande åren. L3 Harris Technologies var ned 7,7 procent för månaden vilket påverkade fonden negativt med 0,4 procent.
Cybersäkerhetsbolaget FireEye släpper sin rapport nästa månad och efter en urstark december , då bolaget var upp över 50 procent, så backade kursen med 7,3 procent, vilket påverkade fonden negativt med 0,3 procent. Tillväxten inom cybersäkerhetsområdet fortsätter och det blir spännande att se om bolaget kan öka försäljningstillväxten.
Northrop Grumman rapporterade den 28 januari och slog både förväntningarna gällande försäljning och justerad vinst per aktie. Med en 25-procentig ökning i bolagets orderstock är det sannolikt att försäljningstillväxten kommer bli bättre än bolagets prognos som ligger kring 4 procent. Aktien var ned 4,3 procent vilket påverkade fonden negativt med 0,2 procent.
Trenden för tillväxt inom cybersäkerhet fortsätter och bolagen inom detta segment gynnas av ökande aktiekurser. De traditionella säkerhetsbolagen har en betydlig exponering mot tyngre produktion vilket har påverkats negativt under Covid-19-pandemin. Rymdsatsningarna från dessa bolag ökar och bolagen positionerar sig starkt inför framtiden.

Du kan ladda ned rapporten här

More to explore

Ukraine

Månadskommentar – januari 2023

Vilken start vi fått på börsåret 2023 och positiv avkastning brett sett över flera tillgångsklasser. Det har varit risk on och risktagande