Månadsbrev April 2019

Facebook
Twitter
LinkedIn

April var en stark månad för fonden med en uppgång på 6,36%. Drygt två månader sedan start är fonden nu fullinvesterad och ligger på all-time-high med en avkastning på 4,65%. Som jämförelse, The Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defence Total Return Index har avkastat 2,67%.

Fokus i april var årets första kvartalsrapporter. Flera försvars-och säkerhetsbolag rapporterade och slog i de flesta fall marknadens förväntningar.

Lockheed Martin rusade 11 procent då bolagets rapporterade ett resultat om $5.99 per aktie, långt över marknadens förväntningar som låg på $4.34 per aktie. Försäljningen var betydligt högre än förväntat och det är anmärkningsvärt att samtliga affärsområden överträffade  marknadens estimat. Bolagets produktutbud inom försvar är världsledande med stridsflygplanet F-35 i spetsen. Bolagets rekordstora orderstock kommer sannolikt inte påverkas av konjunkturläget vilket gör Lockheed Martin till ett bra exempel på typ av bolag vi investerar i. Bolag som  bidrar med avkastning och diversifierande egenskaper, vilket också gör att GDS skiljer sig från andra globala fonder.

Nya investeringar under april var FireEye och Carbon Black, två nischleverantörer av säkerhet. Bolagen är väl positionerade för att gynnas av den ökande efterfrågan på nästa generation cyberlösningar.

Det långsiktiga investeringscaset är starkt. Säkerhetsläget i världen är ansträngt och investeringar i försvar och säkerhet kommer att öka kommande år. Fonden är positionerad för att gynnas av denna utveckling, även i ett svagare konjunkturläge.

More to explore

Ukraine

Månadskommentar – december2022

Gott Nytt År! Finserve Global Security Fund avkastning för 2022 blev 10 % och därmed infriades avkastning om tvåsiffrig positiv avkastning. Fonden