Månadsbrev augusti 2019

Facebook
Twitter
LinkedIn

Augusti var ännu en bra månad för Global Security Fund med en avkastning på 3,2 procent – ett utmärkt resultat då fondens jämförelseindex var upp 0,4 procent och svenska börsens avkastning var minus 1,4 procent. Sedan start har fonden presterat bättre än sitt jämförelseindex och slagit svenska börsen med mer än 10 procentenheter. Under perioden maj till augusti, som präglats av en del marknadsturbulens, har fonden avkastat nära 7 procent. Det ska jämföras med en avkastning på -5,1 procent för OMX TR och visar värdet av att diversifiera till globala aktier, särskilt till globala säkerhetsbolag, när det är tuffare börstider.

Cybersäkerhetsbolaget Carbon Black var återigen det bolag i Global Security Fund som presterande bäst under månaden med en avkastning på nästan 40 procent. Sedan vi investerade i bolaget i april har det avkastat nära 100 procent. Utvecklingen har drivits på av uppköpsrykten och eskalerade i samband med att VMware annonserade ett bud på bolaget, en affär som kommer att avslutas 2020.

Vi förväntar oss att se mer av denna typ av affärer inom cybersäkerhetsindustrin. Istället för att förlita sig på organisk tillväxt kan dessa nischade aktörer uppnå större nätverk och skalbarhet genom att bli uppköpta av större företag. I det här fallet inkluderar VMwares nätverk 75 000 partners och 500 000 kunder, som i kombination med tillgång till Dell EMC-ekosystem, inklusive RSA och SecureWorks, ger Carbon Black en möjlighet att utöka sin plattform på sätt som inte fanns tillgängliga tidigare. Inte helt oväntat kommer Patrick Morley, Carbon Blacks VD, att leda en säkerhet- senhet som VMware skapar. Vi ställer oss positiva till budet och avyttrar vårt innehav i Carbon Black.

Portföljens försvarsbolag presterade starkt i augusti. Booz Allen, Boeing, Northrop Grumman, Leidos, Lockheed Martin och Kongsberg Gruppen ökade betydligt. Booz Allen, som har skapat en nisch som leverantör av konsulttjänster, har attraktiva marginaler och en stor uppsida kopplat till att man kan kapitalisera på den ökade federala efterfrågan på nästa generations teknikfunktioner inom moln, cybersäkerhet, analys, mjukvaruutveckling och artificiell intelligens. Kongsberg Gruppen levererade topptillväxt med högre vinster och uppnådde en stärkt orderingång för andra kvartalet, vilket bidrog till att aktiekursen steg över 6 procent under månaden.

Boeings kräftgång på börsen bedömer vi nått sin slutfas, särskild om man ser på bolaget som mer än en tillverkare av ’Max 737’. Bolaget är till stor del även ett försvarsbolag med stabila intäkter och en intressant produktportfölj. Global Security Fund har nu ökat sin allokering i Boeing till cirka 4,5 procent. Efter beslutet är bolaget upp drygt 10 procent, och 6 procent under augusti.

De fem företag som presterade sämst i augusti var Dell, Palo Alto Networks, Fireeye, Saab och Textron. Nyheten att Hå- kan Buskhe lämnar som VD för SAAB har kortsiktigt pressat kursen, men vår bedömning är att bolaget har mycket goda förutsättningar att lyckas få avsättning för sina moderna produkter i större delar av världen. Den svenska regeringens beslut att markant öka anslaget till försvaret fram till 2025 ligger helt i linje med resten av världen. Den ökade geopolitiska oron i världen gynnar SAAB och andra globala säkerhetsbolag.

Se månadsrapporten för Global Security Fund nedan:

Månadsrapport_201908_SEK

More to explore

Ukraine

Månadskommentar – januari 2023

Vilken start vi fått på börsåret 2023 och positiv avkastning brett sett över flera tillgångsklasser. Det har varit risk on och risktagande