Månadsbrev januari 2020

Facebook
Twitter
LinkedIn

Global Security Fund fick en utmärkt start på 2020 och ökade med 5,87 procent under månaden. Ett mycket starkt resultat jämfört med jämförelseindexet som var upp 2,16 procent eller det svenska OMX TR-indexet som var upp 0,64 procent.

Januari började med ökad geopolitisk oro, vilket ledde till den förutsägbara effekten att globala aktiemarknader försvagades kraftigt, med undantag för försvarsaktier som gick mot strömmen med positiv avkastning. Perioden i början av januari är ett tydligt exempel på värdet av att investera i bolag med en geopolitisk exponering. Det spända lägetmellan Iran och USA är ett av flera geopolitiska riskexempel som kan komma att fåen negativ påverkan på årets börsutveckling, vilket understryker vikten av att skapa en robust och motståndskraftig portfölj.

Månadens bäst presterande bolag var Harris Technologies som var upp över 11,85 procent. Även om bolaget inte rapporterar förrän i februari är månadens börsutvecklingen ett kvitto på investerarnas tilltro till bolagets positionering. Bolaget arbetar aktivt inom kommunikation, elektronik, rymdteknik och flygelektronik, och är särskild aktivt inom bekämpning av elektronisk krigsföring. Bolaget gynnas av trenden vi ser där stater i sina upphandlingar allt mer fokuserar på en öppen arkitekturstrategi. Detta gör det möjligt för Harris att samarbeta med andra företag som till exempel med Boeing på det obemannade MQ-25 projektet. Försvarsjätten Lockheed Martin presterade också starkt under månaden och avkastade 9,95 procent. Lockheed Martin har sett en stark efterfråga på stridsflygplanen F-35 och rapporterade i sin kvartalsrapport en betydligt bättre försäljning än förväntat, en ökning med mer än 10,4 procent jämfört med Q4 2019. Även intäkterna var över marknadensförväntningar och bolagets prognos skruvades upp för kommande år. Northrop Grumman presterade också starkt under månaden och var upp 8.8 procent.

Säkerhetsföretaget Booz Allen ser en starkare tillväxt för året framöver och ökade med 9,71 procent under månaden. En trend vi tror kommer även gynna CACI som var upp 7 procent.

Som rapporterades i förra månadens brev så har fonden minskat sin allokering i Boeing till nära 0 men följer bolagets utveckling noggrant. För första gången sedan 1997 rapporterade bolaget en årsförlust och har höjt sin totalkostnad för 737Max krisen till USD18.5md. Trots detta var bolaget bara ned 2.3 procent under januari. Viasat landade ett försvarsavtal för nya taktiska radioapparater värt 90 miljoner dollar, men bolaget straffades ändå hårt av marknaden och backade med 13 procent. Vi inväntar med spänning bolagets rapport i februari.

Investeringscaset för försvars -och säkerhetssektorerna är stark och vi tror inledningen på året med ökade geopolitiska risker kommer att återkomma, med negativ påverkan på de flesta marknader, men där globala säkerhetsbolag, både historiskt och i närtid, visat sig prestera ha goda förutsättningar att prestera bra.

More to explore

Ukraine

Månadskommentar – januari 2023

Vilken start vi fått på börsåret 2023 och positiv avkastning brett sett över flera tillgångsklasser. Det har varit risk on och risktagande