Månadsbrev juli 2020

Facebook
Twitter
LinkedIn

Det blev en generellt stark utveckling på aktiemarknaden i juli och återigen var det teknikbolag som agerade draglok. Investeringsintresset i cybersäkerhetssektorn är tydlig och bolag inom sektorn presterade särskilt starkt vilket hade också en positiv effekt på många av fondens innehav. Crowdstrike var upp 12,9 procent och är upp 127 procent under året medan NortonLifeLock, ett bolag fonden ökade sitt innehav i under juni, var upp 8,2 procent och är upp 47,2 procent under 2020. Dollarn fortsätter agera motvind och backade 5,8 procent i juli vilket hade en stor effekt på fondens avkastning som slutade ned 3,4 procent.

Det var en aktiv månad där mer än hälften av portföljbolagen rapporterade kvartalsresultat. Saab rapporterade en starkare försäljning än förväntat på SEK 8,84md med en omsättningstillväxt jämfört med 2019 motsvarande 4,6 procent samt ett betydligt bättre resultat än förväntat. Som ett positivt tecken på Saabs framtida försäljningsutveckling fanns det nya order på SEK 9,25md under det andra kvartalet och företaget går in i det tredje kvartalet med en stark orderstock, däribland finns stora order från den amerikanska armén och förväntningen är att bolaget kommer vara kassaflödespositivt. Bolaget var upp över 20,8 procent i juli.

Det norska försvarsbolaget Kongsberg Gruppen ökade med 1,6 procent (SEK) i juli efter att ha rapporterat ett bättre resultat än förväntat, trots en lägre försäljning än förväntat.

Medan dollarkursen dämpade avkastningen i SEK, rapporterade majoriteten av innehaven betydligt bättre resultat än förväntat. Textron, ett bolag med en betydande exponering mot flygindustrin, slog förväntningarna med starkare försäljning och ett starkare resultat än förväntat. En robust efterfrågan på bolagets produkter inom försvarsindustrin kommer dämpa nedsidesrisken. Textron var upp över 6 procent i USD. Andra bolag som presterade bra i juli med starkare än förväntade resultat var Northrop Grumman vilka slog förväntningarna avseende såväl försäljning som resultat och var upp med 5,7 procent (USD), Booz Allen rapporterade något svagare försäljning än förväntat men starkare än förväntat resultat och var upp 5,1 procent (USD) och Lockheed Martin rapporterade starkare än förväntad försäljning och bättre än förväntat resultat och var upp 3,9 procent (USD).

Dollarn har backat mer än 16,5 procent sedan mars och detta har påverkat fonden negativt. Även om det är en stor prisrörelse är det inte ovanligt ur ett historiskt perspektiv och det är vår bedömning att vi kommer se en starkare dollar på längre sikt vilket kommer gynna fonden.

Boeing och Raytheon Technologies rapporterade svagare än förväntade resultat och detta återspeglas i månadens prisrörelser. Boeing var ned 13,8 procent (USD) medan Raytheon backade 8 procent (USD).

Inga stora förändringar har gjorts i fonden under månaden, endast några mindre taktiska justeringar.

De kvartalsrapporter som släpptes under juli månad styrker argumentet att den pågående krisen inte har haft stor påverkan på den större delen av fondens innehav. Vissa av innehaven har en något större exponering mot flygindustrin och den reala ekonomin men i stort sett är portföljen exponerad mot global säkerhet och vi ser positivt på fondens möjlighet att skapa god framtida avkastning.

Du kan ladda ned rapporten här

More to explore

Ukraine

Månadskommentar – januari 2023

Vilken start vi fått på börsåret 2023 och positiv avkastning brett sett över flera tillgångsklasser. Det har varit risk on och risktagande