Månadsbrev Juni 2019

Facebook
Twitter
LinkedIn

Fonden avkastade 1,27% i juni, vilket var svagare än dess jämförelseindex, som avkastade 4,63% under månaden. Avkastningen för sektorindexet Dow Jones US Select Aerospace & Defence Total Return Index var 4,05%.

Osäkerheten i marknaden fortsatte i juni. Positiva dagar och perioder ersattes av dagar med nedgång och oro. Den 7 juni meddelade President Trump att det kommit en lösning till den förväntade tullen på varor från Mexico, men vid månadens slut fortsatte det pågående handelskriget mellan Kina och USA. Marknaden har prisat in att den amerikanska centralbanken, Federal Reserve, kommer sänka räntorna inte bara i juli men också i september. Det har gett stöd till aktiemarknaden men kan innebära oro och nedgång om detta inte skulle inträffa. Den geopolitiska oron vi ser idag ger ett stärkt argument för exponering till försvars- och säkerhetssektorn.

Försvarssektorn presterade generellt starkt under juni månad, men en svagare dollar i förhållande till europeiska valutor påverkade fonden negativt. Justerat för valutakurser presterade Saab bäst under månaden, med en uppgång på drygt 10%. Saab har under en tid underpresterat andra försvarsbolag men fick luft under vingarna i juni. Vår bedömning är att Saab har potential och kan erbjuda en stor uppsida med begränsad nedsida. Läs gärna mer om Saab och vår syn på bolaget här. Andra bolag som presterade bra under juni var Textron, Symantec, Mantech, SAIC och General Dynamics. Fonden ökade allokeringen till General Dynamics under maj, vilket har visad sig vara ett bra beslut. De fem största innehaven i fonden är Lockheed Martin, Northrop Grumman, Booz Allen Hamilton, General Dynamics och Raytheon.

Dell, som var ned över 20%, var ett av de få bolag med negativ avkastning under månaden. Detta berodde på sämre än förväntad försäljning inom området servrar, till exempel.lagring, och att VMWare, som Dell äger till över 80% av, inte höjde sin prognos för helåret. Det är tydligt att det pågående handelskriget mellan USA och Kina är kostsamt för hårdvaruföretag och Dell är känsligt, särskild med hänsyn till lönsamhet och att företaget behöver tillväxt för att lyckas med långsiktiga mål. Fonden har en allokering på 1,8% till Dell-aktien och kommer inte öka eller minska innehavet med den informationen vi har idag.

Säkerhetsbolaget Carbon Black hade en bra utveckling och var upp nästan 5% under månaden.

More to explore

Ukraine

Månadskommentar – januari 2023

Vilken start vi fått på börsåret 2023 och positiv avkastning brett sett över flera tillgångsklasser. Det har varit risk on och risktagande