Månadsbrev juni 2020

Facebook
Twitter
LinkedIn

Det var återigen teknikaktier som ledde marknaden i juni med en ökning på knappt 5 procent för Nasdaq-indexet. Stora teknologiföretag som Amazon (11,8%), Apple (13,6%), Microsoft (9,9%) och Netflix (7,2%) agerade draglok. Crowdstrike (fondens största innehav) ökade över 13 procent under månaden. Fonden backade dock 5,6 procent i juni mot bakgrund av en svag dollar/stark svensk krona i kombination med en stor skillnad i avkastning mellan bolag i portföljen.

Många av årets sämst presterande bolag studsade tillbaka i juni. Boeing var ett av bolagen med bäst avkastning under månaden, med en uppgång på 24,8 procent. Vår uppfattning är att Boeings starka avkastning är en kombination av att bolaget är översålt och aggressiva kostnadsreduceringar. Krisen har varit oerhört svår för bolag med exponering mot flygindustrin som har tappat huvuddelen av sina intäkter med över 50% i mars och över 90% i april. Mer tid krävs innan man kan bedöma hur krisen har påverkat resebeteende men sannolikt kommer vi förr eller senare kommer tillbaka till historiska nivåer. Beroende på hur snabbt resandet återhämtar sig kan man argumentera att flygaktier nu handlas till en historiskt låg värdering, vilket kan utgöra grund för en återhämtning på längre sikt. Fonden har en låg allokering till den kommersiella flygindustrin, men de bolag som fonden investerar i som kategoriseras som den mer traditionella försvars- och rymdindustrin har även en del av produktionen riktad mot den kommersiella industrin och har därför påverkat negativt.

Fonden utnyttjade månadens starka prisutveckling för Crowdstrike och minskade allokeringen något. Aktien är upp över 101 procent på året och är fortfarande fondens största innehav. Microsoft var ett annat teknikföretag som presterade exceptionellt bra under juni och är upp över 30 procent på året. Textron, Saab och General Dynamics var andra bolag som hade positiv avkastning under juni månad (5,4%, 1,3% och 0,7%). Dessa mer traditionella försvarsbolag har haft större nedgångar under året och vi ser månadens positiva kursutveckling som ett tecken på att aktierna tidigare varit översålda och att utsikterna är betydligt bättre än det kursen har indikerat.

Majoriteten av portföljens innehav backade under juni månad. De sämst presterande bolagen var L3Harris Technologies (-15,5%), CACI (-14,4%), Huntington Ingalls Industries (-13,6%), Norton Life Lock (-13,4%) och Flir (-13,1%). Det har inte förekommit några väsentliga nyheter som motiverar dessa aktiekursfall och vi ser rörelserna som korta korrektioner. Det är fortfarande stora prisrörelser i marknaden och mycket beror på den höga volatiliteten vi sett hittills, vilket troligen kommer att hålla i sig under en period. Fonden tog tillfället i akt att öka sitt innehav i Norton Life Lock från mindre än 1 procent till över 4 procent. En stark balansräkning i kombination med starka marknadsutsikter för cybersäkerhet gör att förutsättningarna för positiv kursutveckling på längre sikt ser bra ut.

Ur ett aktiekursperspektiv har geopolitisk spänning hittills till stor del gått under radarn. I slutet av juni trädde den nya säkerhetslagen för Kina gällande Hong Kong i kraft. Hur detta kommer påverka regionen och världen vet vi inte än men den taktik som Kina nu använder strider emot internationell lag och kommer troligen leda till geopolitiska spänningar. Ett ökande fokus på säkerhet gör att vi ser positivt på Global Security Fund’s möjlighet att skapa god avkastning framöver.

Du kan ladda ned rapporten här

More to explore

Ukraine

Månadskommentar – januari 2023

Vilken start vi fått på börsåret 2023 och positiv avkastning brett sett över flera tillgångsklasser. Det har varit risk on och risktagande