Månadsbrev maj 2020

Facebook
Twitter
LinkedIn

Aktiepriserna var generellt starka i maj med tekniksektorn återigen i spetsen. Även Global Security Fund’s innehav hade en bra utveckling, men en försvagning av USD i relation till svenska kronan medförde att fonden backade 1,4% under månaden.

Centralbankernas förmåga att lugna marknaderna är imponerande – den amerikanska tekniksektorns aktieindex Nasdaq Composite Index är upp över 6% i år medan svenska aktier endast har backat 7%. På valutamarknaden ser vi samma relativa lugn där den svenska kronan är stort sätt oförändrat mot dollarn, men däremot har stärkts mer än 10% mot dollarn sedan mars.

Krishantering och stora satsningar av den amerikanska centralbanken har än så länge lyckats dämpa dollarn och höja aktiepriserna. Under ytan är det dock allt annat än lugnt och majoriteten av aktierna har underpresterat. Det som drar upp indexavkastningen är ett litet urval av stora bolag – de så kallade FAAMG (Facebook, Amazon, Apple, Microsoft och Google), som nu står för mer än tjugo procent av den amerikanska S&P 500 index. Det är således en stor efterfrågan på välskötta teknikbolag med relativt låga skulder och en robust affärsmodell. Global Security Fund’s innehav av teknikdrivna säkerhetsbolag har ökat kraftigt i pris och därmed haft en positiv inverkan på fondens totala avkastning. Cybersäkerhetsspecialisten Crowdstrike är upp över 76 procent i år och mer än 180 procent från den nivå fonden köpte in sig på medan Symantec är upp 55 procent. Microsoft, Booz Allen Hamilton och Leidos har alla haft stark aktieprisutveckling.

I många avseenden var maj en upprepning av de pristrender vi har sett hittills sedan årsskiftet – Crowdstrike var upp knappt 30 procent och teknikinnehaven Booz Allen Hamilton, SAIC och Symantec var alla upp ungefär 8 procent. Investerare är villig att betala en premie för bolag med robusta och motståndskraftiga affärsmodeller med en tillväxtpotential som inte ska finansieras med en aggressiv skuldbörda.

Geopolitiska spänningar blinkar orange men för tillfället har detta inte påverkat marknaden negativt. Kina har pausat importen av amerikanska jordbruksvaror, som det åtagit sig som en del av förra årets ”fas ett” av handelsavtalet. Ett annat anmärkningsvärt beslut är Kinas ändringar i sin nationella säkerhetslag vilket i stort sätt ger kontroll över Hong Kong. Samtidigt har kinesiska trupper tvingat sig in i Galwan-dalen i Ladakh, i den omtvistade Kashmir-regionen vilket kan leda till oro mellan Kina och Indien.

Trenden mot ökande spänningar är tydlig och det kommer gynna cybersäkerhetsbolag men också mer traditionella försvarsbolagen med konservativa skuldbördor och robusta affärsmodeller.. Det bör också lyftas fram att dessa bolag är mindre konjunkturkänsliga än andra bolag med exponering mot konsumtion. Detta eftersom bolagen har statliga kontrakt som säkerställer deras intäkter i genomsnitt två år framöver. De trender vi ser i marknaden just nu, samt de geopolitiska spänningarna, gör att vi ser positivt på Global Security Fund’s möjlighet att skapa god avkastning framöver.

Du kan ladda ned rapporten här

More to explore

Ukraine

Månadskommentar – januari 2023

Vilken start vi fått på börsåret 2023 och positiv avkastning brett sett över flera tillgångsklasser. Det har varit risk on och risktagande