Månadsbrev november 2019

Facebook
Twitter
LinkedIn

Global Security Fund var upp med 1,15 procent i november. Sedan starten i slutet av februari noterar fonden en uppgång på 14,13 procent med en årlig standardavvikelse om 9.48 procent. Som jämförelse har Stockholmsbörsen avkastat 13,2 procent under samma period men med en standardavvikelse på 19,75 procent – drygt dubbelt så hög risk som Global Security Fund. Kronan stärktes under månaden med 1.28 procent vilket påverkade resultatet negativt. Uppsvinget för kronan drivs av förväntan om en räntehöjning i Sverige. Långsiktigt är dock vår bedömning att kronan kommer försvagas mot USD, vilket gynnar fonden.

Huntington Ingalls släppte en stark rapport under månaden och visade upp en bättre rörelsemarginal än förväntat. Även med försiktiga och konservativa kalkyler borde företaget nå goda vinster och fritt kassaflöde för året och vi tror utsikterna inför nästa år är positiva då vi tror dessa trender kommer fortsätta. Kursen, mätt i dollar, var upp över 11.8 procent. Andra traditionella försvarsbolag som presterade väl under månaden var Lockheed Martin, United Technologies och General Dynamics som var upp 3.32, 3.13 och 1.96 procent, mätt i dollar. Det var återigen en bra månad för Saab som var upp med ytterligare 4.38 procent efter att bolaget steg med 6.83 procent månaden innan. Global Security Fund ökade sitt innehav i Saab under månaden och bolaget är nu fondens tredje största innehav. Vi tror att Saab har stor potential om bolaget kan kapitalisera  på en förbättrad rörelsemarginal och högre försäljning.

November var en stark månad för mjukvaruindustrin och bolag inom säkerhetssektorn. Cybersäkerhetsbolaget FireEye presterade starkt i oktober och fortsatte upp med 8,9 procent, mätt i dollar, i november. CACI, som tillhandahåller produkter och tjänster inom säkerhetsindustrin för både statliga och kommersiella marknader var upp 6.57 procent, mätt i dollar, medan Mantech som också tillhandahåller tjänster inom säkerhetsindustrin till kritiska nationella försvarsprogram i USA var upp 9.97 procent, mätt i dollar. Både CACI och Mantech har haft stark tillväxt i sin försäljning med rörelsemarginaler på cirka 5 procent.

Boeings aktiekurs, mätt is dollar, var upp 5,81 procent under november trots utmaningarna med leveransförseningar. Vi är fortsatt positiva till bolaget men följer utvecklingen noggrant.

Det var en dålig månad för Dell som var ned 9,79 procent, mätt i dollar. Som vi tidigare har nämnt är bolaget sårbar mot handelskriget som pågår mellan Kina och USA. Hewlett Packard Enterprise hade också en sämre utveckling under månaden då bolagets försäljning var sämre än motsvarand period året innan. Global Security Fund köpte in sig i ett nytt bolag, italienska Leonardo. Bolaget har haft starka vinster, bättre än markandens förväntningar, men utvecklingen under november var något sämre och kursen backade 2,99 procent efter det att fonden hade köpt in sig i bolaget. Andra bolag som presterade mindre bra under november var L3Harris Technologies och Flir som var ned 3,24 respektive 2,64 procent, mätt i dollar.

Investeringscaset för försvars -och säkerhetssektorerna är stark och vi ser en fortsatt press på att NATO:s medlemsländer kommer öka sina försvarsbudgetar som i sin tur kommer gynna bolag inom dessa sektorer. Vi ser inte en hållbar lösning till den pågående debatten mellan Kina och USA och tror att tvärtemot finns en omedelbar risk för ökande geopolitiska risker som följd, till exempel USA:s stöd till Hong Kong.

More to explore

Ukraine

Månadskommentar – januari 2023

Vilken start vi fått på börsåret 2023 och positiv avkastning brett sett över flera tillgångsklasser. Det har varit risk on och risktagande