Månadsbrev september 2020

Facebook
Twitter
LinkedIn

September blev generellt en svag månad på världens börser. Säkerhetsaktier var ingen undantag, men en starkare dollar och en svagare krona bidrog positivt. Global Security Fund backade med 0,7 procent och 0,5 procent för R- respektive S-klassen.


Crowdstrike var åter igen månadens bäst presterande aktie med en uppgång på cirka 13 procent. Med allt fler anställda som arbetar hemifrån är företag idag mer utsatta för olika typer av cyberbrott. Crowdstrike har i detta sammanhang varit en tydlig vinnare i en bransch som Grand View Research har tippat kommer växa med 10 procent årligen fram till 2027. Crowdstrike har lyckats differentiera sig i en extremt konkurrensutsatt bransch med sin unika AI- och molnbaserade Falcon-plattform. Det finns olika segment inom cybersäkerhetsområdet och Crowdstrike anses vara disruptiv inom slutpunktsskyddssegmentet – ett segment som bolaget uppskattar till 12.8 miljarder dollar, motsvarande knappt en tiondedel av hela cybersäkerhetssektorn.

 

Vikten av slutpunktssäkerhet har växt sedan COVID-19, eftersom varje medarbetares bärbara dator och mobila enheter anses vara en slutpunkt. Crowdstrike rapporterade en 89 procentig ökning i prenumerationstillväxt förra kvartalet vilket är ett bevis för att deras avancerade lösning är mer kritisk för kunder än någonsin. Crowdstrike köpte även upp Preempt Security under september månad för usd 96 miljoner för att komma in på marknaden för identitetssäkerhet. Bolaget är upp över 165 procent under året och som fondens största innehav bidrog bolaget med 1.5 procent för månaden.

 

Kongsberg Gruppen var upp 4,3 procent under september. Bolaget har en väl diversifierad verksamhet och ett starkt kassaflöde. Dessutom informerade bolaget om ett samarbete med Microsoft för att utforska nya sätt att göra satellitdata mer tillgängligt via Microsofts Azure Orbital plattform. Microsoft som förra året vann den lukrativa JEDI-kontraktet jobbar med ett antal säkerhets- och satellitbolag.

 

Saab steg 1,7 procent under september. Aktien har stabiliserats på en högre nivå  efter den starka uppgången i juli. Tillsammans med många andra säkerhetsbolag jobbar Saab aktivt i Indien för att vinna försvarskontrakt och bolaget har uttalat sig försiktigt positivt om möjliga samarbetsmöjligheter med Indien. Andra säkerhetsbolag som utvecklades positivt under månaden var Honeywell, Leidos, Lockheed Martin och Flir.

 

Ett annat företag som gick med i Microsofts Azure Orbital-ekosystem var, satellitkommunikations- och nätverksföretaget Viasat. Men nyheten om samarbetet var inte tillräckligt för en positiv kursutveckling. Bolaget var månadens sämst presterande och backade 10,3 procent. Cybersäkerhetsbolaget NortonLifeLock var månadens näst sämsta bidrag med en nedgång på 8.1 procent. Bolagets aktiekurs ligger i en konsolidering efter ett starkt år där aktiekursen är upp 38.3 procent. Det var många bolag som bidrog till den negativa utvecklingen under månaden, bland dessa märktes CACI, Textron och Northrop Grumman.

 

Boeing meddelade att produktionen av dess 787-flygplan kommer att flyttas till South Carolina nästa år. En rad strategiska kostnadsreduceringar tillsammans med en vändpunkt i den nuvarande dämpade flygindustrin kan mycket väl vara vändpunkten för flygbolagets aktiekurs.

 

Cybersäkerhetsbolaget Palantir lanserades på börsen den 29e september och värderas till drygt USD 15.5md. Med högprofilerade investerare som Peter Thiel och kunder som CIA finns det stora förväntningar att bolaget kommer spela en betydande roll inom cybersäkerhetsindustrin kommande år. Global Security fonden har inte köpt in sig i Palantir än men övervakar bolaget.

[gdoc key="https://docs.google.com/spreadsheets/d/10K90X9qraVGfDojiV3h24ru0ykOlJCDibK89vgvnw2c/edit#gid=104479238" class="table-striped no-datatables" datatables_paging="false" datatables_ordering="false" datatables_searching="false" datatables_info="false"]
[gdoc key="https://docs.google.com/spreadsheets/d/10K90X9qraVGfDojiV3h24ru0ykOlJCDibK89vgvnw2c/edit#gid=572591588" chart="Line" style="height: 500px;width:100%;" query="select A,C" chart_v_axis='{"format":"#.##"}' chart_legend='{"position":"bottom"}' chart_curve_type='function' chart_point_size='3' chart_chart_area='{"left":40,"width":"95%"}']

More to explore

Ukraine

Månadskommentar – januari 2023

Vilken start vi fått på börsåret 2023 och positiv avkastning brett sett över flera tillgångsklasser. Det har varit risk on och risktagande