Månadsbrev september 2021

Facebook
Twitter
LinkedIn

Aktiemarknaden var något svagare i september vilket påverkade Global Security Fund som var ned 1,47 procent respektiv 1,45 procent för andelsklassarna R och S.

Tillväxtaktier presterade sämst med några undantag, såsom cybersäkerhetsbolaget Palo Alto Networks som var upp 5,61 procent och var månadens bäst presterande innehav med ett bidrag om 0,17 procent. Bolaget fortsätter visa upp stark tillväxt och gynnas av den starka investeringstrenden inom nätverkslösningar.

Säkerhetsbolaget Raytheon Technologies var upp 3,07 procent för månaden med ett bidrag om 0,11 procent. Bolaget har en stor verksamhet inom flygplansindustrin och gynnas av att COVID-19 restriktionerna tas bort och att flygtrafiken återhämtar sig.

Säkerhetskonsultbolaget CACI var upp 3,38 procent för månaden med ett bidrag om 0,10 procent. Bolaget har vunnit ett antal upphandlingar och är väl positionerat för ökande satsningar inom cybersäkerhet.

Norska säkerhetsbolaget Kongsberg Gruppen var upp 1,55 procent för månaden med ett bidrag om 0,10 procent. Bolaget har vunnit ett stort antal upphandlingar runtom i världen och bolaget är väl positionerat inom cyber, rymd och maritim.

Boeing var upp 1,81 procent för månaden med ett bidrag om 0,05 procent.

Crowdstrike är ett av de bäst presterande bolag över ett längre perspektiv men backade i september och var månadens sämst presterande bolag, ned 11,06 procent med ett bidrag om -0,69 procent. Bolagets produkter används av många aktörer inom cybersäkerhetsindustrin och vi ser på månadens prisutveckling som en kortvarig priskonsolidering.

Honeywell var ned 6,97 procent för månaden med ett bidrag om -0,27 procent. Bolaget är aktivt inom flygplansindustrin och prognosen pekar på en återhämtning i försäljningstillväxttakten som har backat något dom senaste åren. Bolaget har ett starkt fritt kassaflöde och ökade sin utdelning för 12e året i rad, med 5,4 procent från föregående år.

Fortinet var ned 5,77 procent med ett bidrag om 0,32 procent. Cybersäkerhetsbolaget med inriktning på nätverkslösningar är årets bäst presterande innehav och prisnedgången ses som en kortvarig konsolidering. Säkerhet och teknik bolaget Teledyne var ned 5,8 procent med ett bidrag om -0,26 procent och Microsoft var ned 5,08 med ett bidrag om 0,22 procent.

More to explore

Ukraine

Månadskommentar – januari 2023

Vilken start vi fått på börsåret 2023 och positiv avkastning brett sett över flera tillgångsklasser. Det har varit risk on och risktagande