Månadskommentar april 2022

Team Global Security Fund

Team Global Security Fund

Facebook
Twitter
LinkedIn

Den ryska invasionen av Ukraina fortsatte under april månad, samtidigt förflyttades marknadens fokus till hur den makroekonomiska bilden kommer att påverka bolagens tillväxt framåt. Överlag var månaden svag för aktier globalt, i synnerhet för tillväxtbolag. Global Security Fund tappade 4,16 %, vilket var betydligt bättre än globala aktieindex.

Fonden missgynnades av det generella marknadssentimentet, men gynnades av sin övervikt mot defensiva bolag inom traditionellt försvar samt av en stigande dollarkurs mot kronan.

Framåt tror vi att ökade satsningar på försvar och global säkerhet, mot bakgrund av det som sker i Ukraina, kommer vara i fokus under lång tid framöver. Det kommer i sin tur skapa en strukturell trend av ökad efterfrågan för de bolag som ingår i fonden. Viktigt att understryka är att fonden inte önskar profitera på krig, snarare ska fonden ses som en investering som syftar till att bidra till FN:s mål om fredliga och inkluderande samhällen.

Fungerande polis, försvarsmakt och privata säkerhetsbolag är en förutsättning för ett tryggt och säkert samhälle.​ För att dessa ska kunna lösa sina åtaganden och bidra till ett tryggt och säkert samhälle krävs en fungerande och välmående försvars- och säkerhetsindustri.

Läs mer

More to explore

Ukraine

Månadskommentar – januari 2023

Vilken start vi fått på börsåret 2023 och positiv avkastning brett sett över flera tillgångsklasser. Det har varit risk on och risktagande