Månadskommentar aug 2022

Facebook
Twitter
LinkedIn

Finserve Global Security går starkt i ett volatilt och osäkert klimat och har en selektiv exponering som bedöms kunna klara en nedgång väl på relativ basis. Fonden var upp 2,15 % för månaden vilket var tydligt bättre än MSCI World som var ned -3,61 % och OMXS30 – 5,52% samt Nasdaq -4,64 %.
Fonden är upp 11 % för året per 31 augusti medan OMXS30 är ner -21 % och MSCI World ner -15 %.

Fonden har förutom en fördelaktig dollarutveckling haft några innehav som verkligen stått ut.

Palo Alto levererade en stark rapport i slutet av augusti. Bolaget är en attraktiv kombination av värde- och tillväxtbolag och är ledande i sitt erbjudande inom cybersäkerhet. Bolaget var upp 11,48 % för månaden efter att ha gått tillbaka något i slutet av månaden i samband med en bred marknadsnedgång. Cloudflare var starkt uppåt för månaden 24,34 % men mer präglat av återhämtning i en nedgång.  Cybersäkerhetssektorn, tillsammans med tech generellt, har hög volatilitet för närvarande och det kommer sannolikt kvarstå, men fondens förvaltare tror på selektiv exponering mot sektorn över tid.

I försvarssektorn stod Huntington Ingalls ut med stark positiv avkastning på 6,19 %, sannolikt som följd av utvecklingen i Taiwan och Kina och spänningar i sydkinesiska havet. Huntington Ingalls är en central leverantör för den amerikanska flottan och är ett viktigt innehav för fonden framöver.

Infrastruktur i rymd hade en relativt neutral utveckling för månaden och inget innehav som sticker ut.

Generellt var augusti månad var länge en väldigt stark månad för aktiemarknaden fram till USA:s centralbankchef Jeremy Powells framträdande den 26 augusti. Powell klargjorde en mer hökaktig inställning och att tydligt kraftfullt agera för att få ner inflationen, inte förlita sig på inflationsförväntningar och i stället vara databeroende. Det som fick aktiemarknaderna att reagera negativt var sannolikt främst att FED:s agerande skulle orsaka problem och ”smärta” för konsumenter och företag enligt Powell och det innebar också att en till viss del inprisad soft landing bedömdes mer osannolik.

Då den amerikanska centralbanken är ledande, och likaså ekonomin, behöver vi ljuset av ovan vara förberedda på ett sämre scenario än en soft landing. Många siar nu om inflationsutveckling, eventuell recession och räntenivåer men det är väldigt osäkert och svårt att sia om. Vi tror att det viktigaste är att ha en selektiv exponering mot aktiemarknaden som fungerar över lite längre tid då alla sektorer kommer påverkas av hög volatilitet även framledes. Investerare bör även diversifiera sin aktiemarknadsrisk med till exempel alternativa investeringar.

Fonden har en selektiv inriktning mot tre megatrender och sektorer med bolag som kommer ta emot stora investeringar och få högre omsättning, förbättrade resultat och positiva kassaflöden.

Försvarsinvesteringarna kommer att inriktas än mer mot geopolitisk utveckling och kanske främst mot utvecklingen av relationen mellan USA och Kina. Vi kommer att än mer selektivt investera i cybersäkerhet och fokusera på B2B och de bolag som har stater, kommuner och företag som kunder snarare än privatkunder. När det gäller rymden är vi passivt allokerade över tid mot bolag som gör de största investeringarna och som också har de bästa förutsättningarna enligt oss.

Läs mer

More to explore

Ukraine

Månadskommentar – januari 2023

Vilken start vi fått på börsåret 2023 och positiv avkastning brett sett över flera tillgångsklasser. Det har varit risk on och risktagande