Månadskommentar – december 2022

Facebook
Twitter
LinkedIn

Gott Nytt År!

Finserve Global Security Fund avkastning för 2022 blev 10 % och därmed infriades avkastning om tvåsiffrig positiv avkastning. Fonden har som tematisk aktiefond med inriktning mot tydliga megatrender erbjudit god diversifiering för investerare 2022. Det starkaste trenden för året har varit försvarstrenden som följd av ett allvarligt och försämrat säkerhetspolitiskt läge globalt. Rymd följer med i trenden försvar och kommer bara växa i betydelse som följd av det geopolitiska läget även om ämnet inte får lika stort medialt utrymme. Trenden för cybersäkerhet påverkas också av det geopolitiska läget och vi ser det tydligt på antalet angrepp på svenska företag och institutioner efter ansökan till Nato.

December månad var dock utmanande för fonden som gick ner 5,34% för månaden. Nedgången var till följd av ökad recessionsoro och en bred nedgång i amerikanska marknaden där fonden har störst exponering.

Teknologi inklusive cybersäkerhet var ledande i nedgången. Nasdaq var ner nära 9 %, S&P500 -5,90 % och globala MSCI World IT 10/40 var ner 8,73 %. Vidare är halvledarmarknaden fortsatt pressad och volatil även om efterfrågan är stor och har blivit en strategisk geopolitisk viktig fråga om att säkra tillgång och minska beroendet. Största negativa NAV-bidrag var också sektorn cyber och främst Palo Alto ett cyberbolag som fram till december stått emot nedgången väl. Andra bolag var Intel, Microsoft och Crowdstrike med negativt NAV-bidrag.

Försvarssektorn stod emot bättre men nedgången på den amerikanska marknaden var bred under december. Boeing, Saab, och Kongsberggruppen avkastade starkt under månaden tillsammans med Lockheed Martin och Raytheon. Negativa bidrag var L3 Harris, Caci Int och Teledyne.

Avkastningen för månaden har också påverkats negativt av valutaeffekten och exponeringen mot dollarn.
FED håller en fortsatt hökaktig hållning om än kommunikativ i att förmedla till marknaden att de kommer vara långsiktiga och arbeta konsekvent för att få ner inflationen. FED tolkas ändå öppna för att om data visar att en avmattning och inbromsning är på väg kan räntehöjningar avta. Den data FED tittar mest på nu är sysselsättningssiffror, men den amerikanska arbetsmarknaden har visat sig väldigt motståndskraftig, så det i sig har inte öppnat för någon avtrappning i räntehöjningar. Förväntansbilden är att europeiska centralbanker följer FED fortsatt men då de europeiska ekonomierna sannolikt inte är lika motståndskraftiga kommer de troligtvis behöva avvika och sänka räntorna tidigare. Fonden har dock främst exponering mot den amerikanska aktiemarknaden och FED.

Det finns hög risk för recession som förstås också speglar nuvarande värderingar och den nedgång som skett men om recessionen inte blir djup är försättningarna bra för aktiemarknaden och kanske särskilt teknologi och cybersäkerhet. Finns det fortsatt brist på kvalificerad arbetskraft i USA så är det positivt för Tech då digitalisering och investeringar kan ske som följd. En svagare (eller mindre stark) dollar kommer sannolikt också vara positivt för Tech.

Det blir intressant att följa utvecklingen i Ukraina och om konflikten blir än mer global. Natos tydliga och nu  uttalade strategiska fokus på Kina blir också intressant att följa.  Förhöjd säkerhetspolitisk risk är nog här för att stanna över en längre tid och vi kommer att fortsatta stora investeringar i försvar. Ytterligare en trend för nästa år är att säkerställa tillgång av energi, råvaror, teknik och ha så lågt externt beroende som möjligt även om stora samarbeten kommer att ske i väst. Denna trend spelar i fondens huvudsakliga inriktning och fondens tre megatrender, försvar, cybersäkerhet och rymd tror vi kommer vara fortsatt mycket relevanta under 2023.

Läs mer

More to explore

Ukraine

Månadskommentar – januari 2023

Vilken start vi fått på börsåret 2023 och positiv avkastning brett sett över flera tillgångsklasser. Det har varit risk on och risktagande