Månadskommentar juli 2022

Facebook
Twitter
LinkedIn

Juli var en stark månad på globala aktiemarknader. Fonden (R-klassen) var upp 1,5 % för månaden.

Inflationsdata har fortsatt kommit in högt men marknaden tolkade ändå senaste FED-beskedet positivt och som mindre hökaktigt än tidigare uttalanden. Inflation och FED:s agerande bedöms vara det som är mest betydande för marknaderna. FED bedömer inte att USA är i en recession oavsett teknisk definition, med anledning av att ekonomisk aktivitet och tillväxt inte har gått ned på tillräckligt bred basis och särskilt inte arbetsmarknaden. Sysselsättningsgraden och nytt jobbskapande är också det FED kommer att följa främst i deras mål om att vara databeroende som stöd för sitt agerande.

Det är också intressant att 10-årsräntan gått ned från högsta nivå om 3,5 % till 2,6 % under juli och kanske har inflationsrisken bedömts minskat något. Räntenivåerna har stor betydelse för värderingen av IT-bolag, och dessa har haft en bra utveckling under juli som följd.

Rapportperioden för Q2 avslutades under juli och det fanns en stor osäkerhet kring de stora tech-jättarna och deras resultat och guidance framåt. Utfallen av rapporterna från FAANG-bolagen var blandade där Meta (Facebook) och Google var ganska svaga medan Amazon eller åtminstone delar av Amazon innehöll positiva nyheter och Microsoft hade positiv guidance framåt. Dessa rapporter gav ändå en lättnad på börsen och dämpade riskerna på nedsidan något då det fanns farhågor om de skulle kunna indikera kraftigt dämpad ekonomiskt tillväxt.

Utvecklingen av dollarn är intressant att följa då en stark dollar slår mot techjättar och deras försäljning särskilt EUR, YEN & CAD, där är t ex Microsoft sårbara.

Vi ser fondens exponering mot cybersäkerhet som väldigt intressant, men fondens innehav inom sektorn, särskilt de bolagen med privatpersoner och eller företag som köpare, kommer sannolikt dras med i makrobilden och utvecklingen för stora IT-bolag, vilket kan betyda en hel del volatilitet. Ett intressant innehav att lyfta fram inom cyber är CACI international, där amerikanska staten är en av huvudkunderna. Bolagets aktie har haft en positiv utveckling både YTD och på 1 månads sikt, och har i allmänhet uppvisat mindre konjunkturkänslighet.

Efter rapportperioden ser vi att supply chain problematiken till följd av coronapandemin kvarstår inom försvarssektorn vilket kortsiktigt påverkar totala intäkterna för bland annat försvarsjätten Lockheed Martin, men sektorn som helhet ser fortsatt god utveckling. Det geopolitiska läget har spänts ytterligare i samband med att Nancy Pelosi, talmannen i representanthuset i USA, besökte Taiwan. I samband med besöket har Kina genomfört omfattande övningar. Fonden är av uppfattningen att geopolitisk spänning mellan USA och Kina är av en helt annan dignitet än den betydande spänningen mellan Ryssland och USA. Fondens försvarsbolag har exponering mot händelseutvecklingen, av särskilt intresse är fondens innehav i Huntington Ingalls Industries, tillverkare av båtar för US Navy, som är upp 9 procent under den senaste månaden och överträffade Q2 förväntningarna.

Fondens bästa innehav under månaden var Boeing och Cisco på relativ basis sett till storlek men även Honeywell, Crowdstrike och Leidos bidrog alla 25 bps och uppåt till månadens NAV. Boeing rapporterade under förväntan och har även svårt att följa med Airbus utveckling och tillväxt. Samtidigt är synen att vinsterna kan öka och att bolaget blir slagkraftigt när nya produkter kommer ut. Sämst utveckling på relativ basis var SAAB och Raytheon. Båda bolagen rapporterade under förväntan särskilt sett vinst men för Raytheon kanske också tillväxt framåt i förhållande till industrin som helhet hade betydelse.

Läs mer

More to explore

Ukraine

Månadskommentar – januari 2023

Vilken start vi fått på börsåret 2023 och positiv avkastning brett sett över flera tillgångsklasser. Det har varit risk on och risktagande