Månadskommentar maj 2022

Facebook
Twitter
LinkedIn

Konflikten i Ukraina får fortsatt negativ påverkan på realekonomin och hotar också matförsörjning i tredje världen som kan leda till katastrofala konsekvenser och som därmed kan leda till en intensifierad och mer omfattande konflikt där västerländska länder känner att de behöver agera. Konflikten i Ukraina kan bli utdragen och sannolikt står vi inför ett nytt geopolitiskt läge i Europa även långsiktigt. Det står tydligt att västeuropeiska länder kommer att kraftfullt öka sina försvarsanslag och det kommer påverka försvarsindustrin och verksamma bolag inom sektorn. Den genomsnittliga ökningen av försvarsanslag i europeiska länder är 75 %.

Vi följer också utvecklingen kring Taiwan och ökade spänningar mellan USA och Kina där påverkansgraden är betydligt mer omfattande än vad konflikten med Ryssland kan leda till.

Det geopolitiska läget med ökade spänningar mellan väst, Ryssland och Kina gör också att hybridkrigsföring sannolikt ökar med lägre trösklar för industrispionage, påverkan, desinformation och sabotage av olika slag. Som följd kommer stora investeringar göras inom cybersäkerhet både av kommersiella bolag och stater. När ett bolag av Microsofts dignitet går ut och påtalar vikten av att vara exponerad mot tillväxten i sektorn cybersäkerhet, förstår man att tillväxten kommer att vara betydande och global.

Vi arbetar aktivt med att se till att fonden ska få exponering mot de tillväxtförutsättningar som anges ovan. Fonden har påbörjat en omallokering som har tydligare vikt mot försvarsbolag och minskat mot IT-bolag som följd. Fonden vill som tidigare angett ha tydlig exponering mot tillväxt i cybersäkerhet.

Ur ett makroperspektiv är inflation det stora orosmolnet med ökade räntor som följd. Inflationen i USA låg på 8,6 % per senaste inflationsrapport, vilket är den högsta siffran på 40 år. Fonden har större exponering mot värdebolag än tillväxt- och förhoppningsbolag vilket kan vara av vikt när inflationen skenar.

Läs mer

More to explore

Ukraine

Månadskommentar – januari 2023

Vilken start vi fått på börsåret 2023 och positiv avkastning brett sett över flera tillgångsklasser. Det har varit risk on och risktagande