Månadskommentar – oktober 2022

Facebook
Twitter
LinkedIn

Finserve Global Security Fund hade sin främsta månad sedan start med 12.22 % i avkastning för månaden.

Fonden är nu upp nära 20 % för året per 31 oktober, med 19,81 % i årsavkastning. Detta medan MSCI World Total  Return är ner ca 16 % för samma period för året och NASDAQ hela 30 %. OMXS30 har klarat sig väl jämfört med globala börser men är ner knappt 20 %. Fonden ligger rätt positionerad mot rätt megatrender och vi tror fonden och dess andelsägare kommer att gynnas även framledes av det.

Nästan samtliga innehav i fonden var upp under månaden med undantag för ett par cyberbolag och Microsoft. De innehav som stått ut på uppsidan är Lockheed Martin, Science Applications och Honeywell som alla var upp över 20 % för månaden.

Honeywell är ett välskött bolag med bra management, bra strategi med god lönsamhet och när bolaget höjde guidance (prognos) och finansiella mål för 2022 och framåt togs det väl emot av marknaden. Lockheed Martin som en av världens största försvarsbolag är förstås tydligt gynnat av att stora försvarsinvesteringar behövs och kommer att genomföras kommande år. Guidance och förväntad orderbok tillsammans med att bolaget löpande vinner upphandlingar sätter bolaget i en gynnsam position. Sedan har vi Science Applications som fonden löpande ökat allokeringen till och som ser attraktiv ut jämfört med konkurrenterna sett till IT-lösningar för försvar ofta med amerikanska staten som kund. Värderingen på bolaget jämfört med konkurrenterna har också varit fördelaktig och förhoppningsvis något fonden fortsatt kan gynnas av.

Slutet av september slutade i moll men oktober har verkligen varit en positiv månad för aktiemarknaden. Sannolikt hängde det ihop med att marknaden tolkade FED som mer duvaktig och det fanns en förväntan om en topp i räntehöjningarna. I efterhand vet vi att FED sannolikt försökte förtydliga sin position och deras beslutsamhet i att bekämpa och få ner inflationen. Konsensus var att kommunikationen och positionen snarare var hökaktig vilket fick marknaderna att gå ner. Den amerikanska jobbmarknaden och ekonomin som helhet står stark men då effekterna av räntehöjningar har en fördröjd effekt på ekonomin och tidigast en bit in i 2023 se de fulla effekterna av FED:s politik. Den amerikanska ekonomin bedöms mer motståndskraftig än den europeiska och det är möjligt att centralbankernas agerande snart kommer att divergera då ekonomiernas räntekänslighet skiljer sig något.

FED agerande ska ta hänsyn till inflationen men även arbetsmarknaden och på sistone har det man kallar ”FED:s trilemma” där även finansiell stabilitet läggs till variablerna inflation och arbetsmarknad. FED:s kraftfulla och snabba agerande har enligt många påverkat likviditet och stabilitet på marknaderna och kan riskera att knäcka dessa med för kraftfulla åtgärder.

Fonden är och ska vara exponerad mot ett par megatrender i ekonomin och har främst amerikanska bolag i portföljen och känsligheten mot FED:s politik är lite olika för olika innehav i portföljen. Fondens cybersäkerhetsbolag har påverkats i stor utsträckning av policyn eftersom det är teknologiinriktade bolag där räntenivån får stor påverkan på värderingar. Vi bedömer ändå att behovet är så uppdämt inom cybersäkerhet att kvalitetsbolagen kommer att lyckas där. När de gäller försvarsbolagen har de rimliga skuldsättningar och vi tror också att om aktiemarknaderna fortsätter pressas generellt är försvarsbolag en defensiv och kvalitativ positionering. Bolagen förväntas få stora ordrar, goda marginaler och stabila kassaflöden.

Fonden tror fortsatt på selektiv exponering i aktiemarknaden framåt.

Läs mer

More to explore

Ukraine

Månadskommentar – januari 2023

Vilken start vi fått på börsåret 2023 och positiv avkastning brett sett över flera tillgångsklasser. Det har varit risk on och risktagande