Stark tillväxt och låg värdering i försvarssektorn

Facebook
Twitter
LinkedIn

Under juli månad presenterade många av världens största bolag inom försvars- och flygvapenindustrin sina rapporter för det andra kvartalet. Överlag var det muntra toner och flera av de stora amerikanska bolagen passade på att höja sin guidningar för helåret. United Technologies, Honeywell International och Lockheed Martin höjde samtliga sina resultatprognoser, samtidigt visade United Technologies en intäktsökning på 9 procent inom flygdivisionen under kvartalet.

Ökade budgetanslag

En viktig pusselbit för hur framtida intäktsströmmar kommer se ut för dessa bolag är hur stora investeringar som görs av det amerikanska försvaret. Det bestäms i sin tur av en budget som läggs av regeringen. Under juli nåddes en ny överenskommelse vad gäller denna budget. I överenskommelsen föreslås att anslagen till försvaret ska uppgå till 738 miljarder dollar under 2020 och att de ska ökas under 2021. Siffran indikerar en betydande ökning av anslagen som 2018 uppgick till cirka 634 miljarder dollar.

Statistic: U.S. military spending from 2000 to 2018 (in billion U.S. dollars) | Statista
Källa:  Statista

Stark utveckling och låg värdering

Utöver ökade amerikanska budgetanslag finns det en rad andra faktorer som pekar på en god utveckling för försvarsbolagens aktiekurser framåt. Till dessa hör bolagens starka vinstutveckling, ökad förvärvsaktivitet inom sektorn (se den nyligen annonserade affären mellan United Technologies och Raytheon) samt (tyvärr) de många pågående och potentiella militära konflikter som finns i världen.

Till dessa katalysatorer kan läggas en historiskt låg värdering av sektorn. 

De stora amerikanska försvarsbolagen handlas för lite mer än 14 gånger den estimerade vinsten för nästa år. Det är en rabatt på 5 procent jämfört med historiska genomsnittsnivåer och en rabatt på 5 procent mot andra aktier i Dow Jones Industrial Average Index. Det gapet torde täppas igen om försvarsbolagen fortsätter levererar en ihållande stark vinsttillväxt. Dessutom har dessa bolag historiskt visat att de klarar nedgångar på börsen relativt väl – en inte oviktig detalj när handelskonflikten mellan USA och Kina nu återigen hamnat i fokus på marknaden.

 

More to explore

Ukraine

Månadskommentar – januari 2023

Vilken start vi fått på börsåret 2023 och positiv avkastning brett sett över flera tillgångsklasser. Det har varit risk on och risktagande