Vår syn på Saab – stor uppsida, begränsad nedsida

Tor Sinclair

Tor Sinclair

Facebook
Twitter
LinkedIn

De senaste fem åren har utvecklingen för Saab:s aktiekurs relativt den svenske börsens varit stark. Kursen har primärt  drivits av bättre försäljningsutsikter och förhoppningar om att internationella kontrakt ska förbättra bolagets lönsamhet. Saab har dock haft svårt att omvandla ökad försäljning till kassaflöde. Detta i kombination med att stora investeringar krävts och kommer att krävas för att vinna mark internationellt, innebar att bolaget så sent som i oktober förra året genomförde en riktad nyemission. Emissionen tillförde bolaget cirka 6 miljarder kronor.

Saab:s aktiekurs har åkt jojo på börsen under de senaste tre åren och ligger cirka 35 procent under toppkursen på 446 kronor som noterades i oktober förra året – innan emissionen annonserades. Aktien utgör i dagsläget 4,7 procent av portföljen i Global Security Fund.

Vad vi tycker ser intressant ut

  • Saab har en unik position på den svenska marknaden, med en nära monopolliknande position. 40 procent av bolagets intäkter härrör från Sverige.
  • Det debatteras mycket om potentialen för den svenska försvarsbudgeten och vilken ökning den bedöms ha fram till år 2025. Analytiker bedömer att ökningen kan bli så pass stor som hela 70 procent fram till 2025 – en årlig ökning på 9,2 procent.
  • En ökad svensk försvarsbudget innebär att Saab har hög sannolikhet att öka sin organiska tillväxt.
  • Möjligheter att få nya internationella kontrakt har stärkts i och med den order man vann från det amerikanska flygvapnet på skolflygplanet T-X tillsammans med Boeing under förra året.
  • Aktien har utvecklats betydligt sämre under den senaste femårsperioden jämfört med de amerikanska branschkollegorna Lockheed Martin och Boeing, i synnerhet om man tar hänsyn till den svagare kronan. Detta trots att man noterat en starkare försäljningsutveckling.


Är Saab en bra investering?

Vi menar att Saab ser intressant ut från ett risk/avkastningsperspektiv. Nyckeln till framtida kursuppgångar ligger i hur väl man lyckas attrahera internationella order, vilket allt annat lika innebär högre marginaler.

Analytiker ser en motiverad kurs på 390 kronor, vilket vi tycker är något högt. Olika fundamentala värderingar visar aktien kan har en uppsida på 10-20 procent från dagens nivåer. Om bolaget kan profitera från fortsatt stark tillväxt och stigande lönsamhet är det motiverade värdet högre.

 

Bild: Copyright Saab AB, Saab @Linus Svensson

More to explore

Ukraine

Månadskommentar – januari 2023

Vilken start vi fått på börsåret 2023 och positiv avkastning brett sett över flera tillgångsklasser. Det har varit risk on och risktagande