Maj: Återigen en stark månad för Global Security Fund

Facebook
Twitter
LinkedIn

Det var en bra månad för Global Security Fund som var upp 1,7 procent respektive 1,6 procent för andelsklassarna R och S. Den trend vi har sett under året med värdeinriktade bolag som presterar bättre än tillväxt bolag bröts i maj. Fantastiskt god prisutveckling uppvisades av ett antal teknikinriktade bolag som fonden äger. Återigen ser vi detta som starka siffror givet den svaga dollarn som var ned 2 procent mot kronan under maj.

Cybersäkerhetsallokeringarna presterade bäst i maj med Norton Life Lock i spetsen. Bolaget rapporterade den 10:e maj och slog vinstförväntningarna med god marginal. Till följd av tillväxten som bolaget haft ser utsikterna bättre ut än tidigare och bolaget har höjt sin prognos inför kommande år. Marknadens reaktion på nyheterna var starkt positiv med en aktiekurs som var upp 24,5 procent för månaden med ett bidrag om 1,1 procent till fonden.

Efter att ha rapporterat i april med bättre intäkter och justerat vinst per aktie utan någon betydande marknadsreaktion fick FireEye lite fart vid slutet av maj som ledde till en ökning med 10,5 procent för månaden med ett bidrag om 0,45 procent till fonden. Bolaget var först att rapportera om cyberbrottet på Solar Winds förra året och jobbar återigen med myndigheterna, denna gång kring dataintrånget hos Colonial Pipeline. Colonial Pipeline, som transporterar olja mellan New York och Texas, var utsatt för en ”ransomware”-attack den 7:e maj.

Crowdstrike som rapporterar den 14:e juni var upp 4,5 procent under månaden med ett bidrag till fonden om 0,3 procent. Bolaget har haft en lugnare start på året jämfört med många andra cybersäkerhetsbolag efter en urstark period där bolagets aktiekurs har mer än femdubblats. Trots en hög värdering är bolaget det som anses vara bäst inom slutpunktsdetektering med utvecklande produkter i en het industri. Den ökande trenden av cyberbrott gynnar bolaget som sitter på en stor pipeline av orders.

Cybersäkerhetsbolaget Fortinet släppte en stark rapport den 29:e april som pekar på stor tillväxt och goda vinstmarginaler. Aktiekursen på bolaget, som tillverkar produkter inom nätverkssegmentet, är upp över 49 procent för året och var upp över 5 procent i maj med ett bidrag om 0,3 procent.

När Raytheon Technologies rapporterade den 27:e april ökade bolaget utdelningen med 7 procent. Bolaget pekade på en återhämtning i flygindustrin och bättre synergier efter Raytheon / United fusionen. Inom rymdsegmentet tilldelades Raytheon Intelligence & Space ett kontrakt från U.S. Space Force för ett kontrollsystem för en konstellation av GPS-satelliter. Här i Sverige har vi nu tagit del av den första Patriot systemleveransen som följd av handelsavtalet i 2018.

Fusionen mellan av Teledyne och Flir gick genom i maj. Båda bolagen har en nisch inom drönartillverkning och det finns nu en hel del synergier att exploatera. Efterfrågan och tillväxten inom obemannade fordon och drönare är stor och det kombinerade bolaget är väl positionerat för framtida tillväxt. Trots detta så backade Teledyne 8,1 procent i maj medan Flir var ned 6,2 procent. Detta resulterade i ett negativt bidrag om -0,17 procent.

Saab var ned 4,4 procent under maj, vilket resulterade iett negativt bidrag till fonden om 0,13 procent. Bolagets aktiekursutveckling har varit svag, vilket delvis beror på att marknaden för bolaget har varit den mest drabbade under Covid-pandemin. Bolagets ledning tror på ökande försvarsbudgetar och det ska bli intressant att följa utvecklingen från NATO-mötet som hålls i Belgien den 14:e juni.

Andra bolag med negativ kursutveckling i maj var Microsoft, Lockheed Martin och General Dynamics som var ned 2,8 procent, 2,1 procent och 1,5 procent med negativa bidrag till fonden om 0,12 procent, 0,12 procent och 0,1 procent.

Med ett få undantag har alla bolag nu rapporterat i andra kvartalet med i stort sett goda utsikter. När NATO-medlemsländerna möter varandra om två veckor kommer agendan vara försvaret 2030. Det är sju år sedan beslutet att öka budgeterna till två procent av BNP och många av medlemmarna ligger fortfarande efter. Att stärka alliansen och samarbetet mellan OECD länderna är en viktig utveckling och hur man väljer att satsa kommer påverka bolagen på olika sätt. Det uttalande vi fått från USA fram till nu tyder på att budgeten kommer att öka i takt med den långsiktiga BNP-utvecklingen, men att det finns en vilja att öka ytterligare. I samband med ett samhälle som öppnar upp tror vi på en produktionstakt som återgår till det normala.

Läs hela rapporten här.

More to explore

Ukraine

Månadskommentar – januari 2023

Vilken start vi fått på börsåret 2023 och positiv avkastning brett sett över flera tillgångsklasser. Det har varit risk on och risktagande