Månadskommentar februari 2022

Facebook
Twitter
LinkedIn

Rysslands invasion av Ukraina är en stor tragedi med stora humanitära efterverkningar. Aldrig hade man väl kunna tro att detta skulle kunna ske i Europa 2022. Resultatet av Putins handlingar blir utöver kraftiga sanktioner ett större fokus på försvar runtom i Europa där Sverige exempelvis höjt försvarsanslagen med 40 procent för den kommande 5-årsperioden.

Vi har länge tryckt på försvarssektorns betydelse för stabiliteten och tryggheten i vårt samhälle, nu visar det sig tyvärr att vi får rätt och det börjar till och med pratas om att försvarsbolag ska kunna klassas som ESG-investeringar. Det är något som vi också påtalat under lång tid – att försvaret är centralt för att kunna trygga stabiliteten i samhället i enlighet med FN:s globala mål nummer 16 om fredliga och inkluderande samhällen.

Global Security Fund steg med 11,2 % under februari månad och har därmed stigit med 9,43 % sedan årets början. Såväl traditionella försvarsbolag som bolag inom cybersäkerhet gynnas just nu kraftigt av utvecklingen i Ukraina, och vår syn är att den utvecklingen kan komma att fortsätta om det blir en långdragen konflikt. På sikt kommer ökade försvarsanslag driva på efterfrågan för försvarsbolag och teknikbolag med fokus på global säkerhet.

Läs mer

More to explore

Månadskommentar aug 2022

Finserve Global Security går starkt i ett volatilt och osäkert klimat och har en selektiv exponering som bedöms kunna klara en nedgång

Månadskommentar juli 2022

Juli var en stark månad på globala aktiemarknader. Fonden (R-klassen) var upp 1,5 % för månaden. Inflationsdata har fortsatt kommit in högt

Ukraine

Månadskommentar juni 2022

Fonden var upp, 0,57% för R-klassen under månaden, trots kraftiga ras på aktiemarknaden. Stockholmindex OMSX30 var ned – 8,32 % och det