Månadskommentar mars 2022

Facebook
Twitter
LinkedIn

Den ryska invasionen av Ukraina fortsatte under mars månad. Det spekuleras nu till och med om en upptrappning inför den så kallade ”segerdagen” den 9 maj. Det är dagen då Nazityskland gav upp i andra världskriget och Putin förutsätts av många experter ha en segerparad för det här kriget just detta datum.

Bolag inom traditionellt försvar och cybersäkerhet har varit fortsatt i fokus med anledning av kriget. Det har fortsatt gynnat Global Security Fund som steg med 2,67 procent under månaden.

Oavsett om kriget i Ukraina slutar den 9 maj eller inte tror vi att ökade satsningar på försvar och global säkerhet kommer vara i fokus under lång tid framöver. Det kommer i sin tur skapa en strukturell trend av ökad efterfrågan för de bolag som ingår i fonden. Viktigt att understryka är att fonden inte önskar profitera på krig, snarare ska fonden ses som en investering som syftar till att bidra till FN:s mål om fredliga och inkluderande samhällen.

Fungerande polis, försvarsmakt och privata säkerhetsbolag är en förutsättning för ett tryggt och säkert samhälle.​ För att dessa ska kunna lösa sina åtaganden och bidra till ett tryggt och säkert samhälle krävs en fungerande och välmående försvars- och säkerhetsindustri.

Läs mer

More to explore

Månadskommentar aug 2022

Finserve Global Security går starkt i ett volatilt och osäkert klimat och har en selektiv exponering som bedöms kunna klara en nedgång

Månadskommentar juli 2022

Juli var en stark månad på globala aktiemarknader. Fonden (R-klassen) var upp 1,5 % för månaden. Inflationsdata har fortsatt kommit in högt

Ukraine

Månadskommentar juni 2022

Fonden var upp, 0,57% för R-klassen under månaden, trots kraftiga ras på aktiemarknaden. Stockholmindex OMSX30 var ned – 8,32 % och det