November: väldigt stark månad för GSF i spåren av rotation mot värdeaktier

Facebook
Twitter
LinkedIn

Resultatet av det amerikanska valet och nyheterna om ett covid-19 vaccin var det som påverkade marknaden under november. Det blev ett jämnare val än förväntat men nu står det klart att Biden leder USA de kommande fyra åren, dock ser det ut som utan majoritet i senaten. Det var en väldig stark månad för Global Security Fund som var upp 8,9 procent respektive 9,0 procent för andelsklassarna R och S.

Det man kommer minnas av året 2020 från ett investeringsperspektiv är gapet mellan så kallade värdeaktier och tillväxtaktier, vilket idag ligger nära historiskt rekord. Det är som att en brist på ekonomisk tillväxt leder till en multiplikationseffekt, eller premie, av aktiekursen på bolag som visar upp en potentiell tillväxt. Under november månad agerade marknaden på nyheterna om ett covid-19 vaccin med att minska gapet mellan tillväxt- och värdeaktier. Ett vaccin, och ekonomisk återhämtning, i kombination med det enorma stödet vi har fått från centralbankerna under året skulle kunna leda till högre långa räntor och det är denna kombination som skulle kunna påverka bolagens omvärderingar. Även om detta argument har pågått ett bra tag är det fortfarande ett tidigt skede och av de bolag som återhämtade sig mest under november månad så var det de bolag vars aktier varit under störst press under året.

Vi skrev om Boeing i oktober att givet storleken på bolagets försvarsproduktion och intäkter relativt värderingarna så borde bolaget anses som billigt. Fonden ökade sitt innehav i bolaget och gynnades av att aktiekursen steg över 40 procent. Uppgången påverkade fondens avkastning med 1,4 procent. Som en bekräftelse på att den positiva kursutvecklingen för tillväxtsegmentet är långt från över så var Crowdstrike en av fondens bäst presterande aktier. Cybersäkerhetsbolaget som har nämnts i nästan varenda månadsbrev på grund av den enorma kursutvecklingen var upp även i november med 19,3 procent. Bolaget var även det innehav som bidrog som mest till den positiva utvecklingen och påverkade avkastningen med 1,6 procent.

Medan de flesta bolag redan har rapporterat för tredje kvartalet, så var det amerikanska säkerhetsbolaget Leidos ett av de bolag som rapporterade under november månad. Bolagets aktiekurs har haft en svag utveckling under året då covid-19 haft en något negativ påverkan på bolaget, men bolaget rapporterade betydligt bättre försäljningsintäkter och resultat. Med en orderstock på cirka 3x årliga försäljningsintäkter är företaget väl positionerat inför nästa år. Försvarsteknikbolaget Harris Technologies var upp över 15 procent för månaden vilket påverkade fonden positivt med 1,3 procent medan IT-bolaget inom säkerhet, Mantech International, var upp över 14,4 procent efter att de rapporterat starkare försäljningsintäkter än förväntat och starkare justerat resultat per aktie.

Palo Alto Networks, ett av portföljens senaste tillskott, var ett av de få bolag som rapporterade för månaden och slog förväntade intäkter och justerat resultat per aktie. Bolaget har aggressiva tillväxtutsikter och höga förväntningar men som en av de stora aktörerna i en stark sektor finns det goda argument för tillväxtstöd.

NortonLifeLock var ett annat företag som rapporterade under november månad och trots att bolaget slog försäljningsförväntningarna så var kursen ned 14 procent. Svagare tillväxtförväntningar under kommande år har haft en negativ påverkan på aktiekursen. Bolaget var fondens sämst presterande innehav. De traditionella försvars- och rymdbolagen Northrop Grumman och Lockheed Martin var båda upp för månaden, men svagare än förväntat givet den starka marknaden. Det är bolagens låga tillväxtförväntningar inför nästa år som nu dämpar prisutvecklingen. Historiskt har dessa bolag varit konservativa och vi tror detsamma gäller även nu och att båda bolag kommer slå förväntningarna.

More to explore

Ukraine

Månadskommentar – januari 2023

Vilken start vi fått på börsåret 2023 och positiv avkastning brett sett över flera tillgångsklasser. Det har varit risk on och risktagande